Informativna sesija Međunarodne organizacije rada na temu rodno-zasnovanog nasilja, Sarajevo, 10.05.2019. godine

Informativna sesija Međunarodne organizacije rada na temu rodno-zasnovanog nasilja, Sarajevo,10.05.2019. godine
Informativna sesija Međunarodne organizacije rada na temu rodno-zasnovanog nasilja, Sarajevo,10.05.2019. godine

Međunarodna organizacija rada (MOR) održava radnu sesiju o rodno-zasnovanom nasilju i procesu donošenja međunarodnog radnog standarda o nasilju i uznemiravanju u svijetu rada. Sesija se održava u Sarajevu 10.05.2019. godine. Na sesiji će biti predstavljen i Izvještaj o budućnosti rada, koji je objavljen povodom obilježavanja stogodišnjice rada Međunarodne organizacije rada.

Savez sindikata Republike Srpske će predstavljati predsjednica Ranka Mišić.

U radu sesije učestvuje predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić
U radu sesije učestvuje predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić

Najvažnije aktivnosti Saveza sindikata Republike Srpske u borbi za radnička prava