HI “ Destilacija“ Teslić ne smije prestati sa radom

HI " Destilacija" Teslić ne smije prestati sa radom
HI " Destilacija" Teslić ne smije prestati sa radom

Savez sindikata Republike Srpske i Sindikat šumarstva prerade drveta i papira Republike Srpske, zahtjevaju od Vlade Republike Srpske  i od  Javnog preduzeća ,,Šume RS,, da odmah, krenu u  realizaciju potpisanih  ugovora sa hemijskom industrijom ,,Destilacija,, a, d. Teslić, i ovom preduzeću isporuče neophodne sirovine, kako bi  preduzeće nastavilo nesmetano da radi.

Obaveze koje imaju ,,Šume RS,, prema Destilaciji, a koje su definisane ugovorom, nisu ispoštovane i u ovom trenutku takav odnos ,,Šuma RS,, dovodi i pitanje opstanak  i proizvodnju u ,,Destilaciji,,, a samim tim upitna su radna mjesta.

,,Destilacija,, je jedno od preduzeća koje poštuje sve obaveze prema radnicima i prema državi i ni u jednoj situaciji, nijednim potezom u funkcionisanju ovog preduzeća, rukovodstvo preduzeća i radnici nisu doprinjeli da se nađu ovakvoj situaciji.

Značajno je reći da ovo nije prvi put  da ,,Destilacija,, ima probleme u nabavci sirovine koja obezbjeđuje rad i funkcionisanje preduzeća, pa je tim više obaveza Vlade Republike Srpske i ,,Šuma RS,, da krajnje ozbiljno shvate ovu situaciju  i da preduzmu sve zakonom dozvoljene radnje  kako bi ,,Destilacija,,  nesmetano nastavila sa radom, radnici nastavili i dalje da kvalitetno i dobro da rade, čime su na dobitku i lokalna zajednica i Republika Srpska.

Preuzmite dokument u cjelosti