Синдикат здавства и социјалне заштите РС
Синдикат здавства и социјалне заштите РС

Активности синдиката здравства и социјалне заштите Републике Српске

Колективни уговори

Посебни колективни уговор за запослене у облати здравства (.доц, 112кб )

Споразум о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за запослене у области здравства (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 64/21 од 09.07.2021. )

Споразум о продужењу рока важења Посебног колективног уговора у области здравства (Сл. Гл. 65/20)

Посебни колективни уговор за запослене у области социјалне заштите Републике Српске (Сл. Гл. 69/21, 27.07.2021. године)

Синдикат здравства и социјалне заштите РС формиран је 12.03.1997. године. Прва сједница Скупштине одржана је 1997. године, када су изабрани чланови органа; Републички одбор, Статутарна комисија и Надзорни одбор, те донесен Статут и Програм рада Синдиката.
За првог предсједника изабран је др Мирко Љубанић, који је функцију предсједника обављао до 2001. године.
Те године одржана је друга сједница Скупштине Синдиката и за предсједника изабран Миленко Гранулић (дотадашњи секретар Синдиката).
Први и највећи скуп који је проглашен скупом високог ризика, одржан је 2000. године на Тргу крајине у Бања Луци, када се окупило око седам хиљада здравствених радника из цијеле Републике Српске.
Синдикат здравства и социјалне заштите РС једини, већински и репрезентативни синдикат у здравству и социјалној заштити РС са 10,500 чланова, организованих у 101. синдикалну организацију.
Синдикат здравства и социјалне заштите РС, почев од 2002. године, члан је Међународног синдиката јавних служби –  PSI.
01.07.2021. године за новог предсједника Синдиката здравства и социјалне заштите Републике Српске изабран је Никола Црнчевић.