Синдикат здавства и социјалне заштите РС
Синдикат здавства и социјалне заштите РС

Активности синдиката здравства и социјалне заштите Републике Српске

Колективни уговори

Посебни колективни уговор за запослене у облати здравства (.доц, 112кб )

Споразум о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за запослене у области здравства (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 64/21 од 09.07.2021. )

Споразум о продужењу рока важења Посебног колективног уговора у области здравства (Сл. Гл. 65/20)

Посебни колективни уговор за запослене у области социјалне заштите Републике Српске (Сл. Гл. 69/21, 27.07.2021. године)

Синдикат здравства и социјалне заштите РС формиран је 12.03.1997. године. Прва сједница Скупштине одржана је 1997. године, када су изабрани чланови органа; Републички одбор, Статутарна комисија и Надзорни одбор, те донесен Статут и Програм рада Синдиката.
За првог предсједника изабран је др Мирко Љубанић, који је функцију предсједника обављао до 2001. године.
Те године одржана је друга сједница Скупштине Синдиката и за предсједника изабран Миленко Гранулић (дотадашњи секретар Синдиката), који ту дужност обавља и сада.
У преговорима представника Синдиката и Министарства здравља и социјалне заштите РС цијена рада за запослене у области здравства и социјалне заштите РС 2001. године повећана је са 68 КМ  на 80 КМ, 2004. године са  80 км  на  95 км, да би 2009. године иста износила 135 КМ. До својих права из рада која и данас запослени у здравству и социјалне заштите имају, дошло се кроз све видове синдикалне борбе. Захтјеви који се нису могли реализовати кроз социјални дијалог истицани су у штрајковима који су вођени 2000. године, затим 2002. године, те 2009. године, када је било случајева да су штрајкови у неким установама трајали и по неколико мјесеци.
Први и највећи скуп који је проглашен скупом високог ризика, одржан је 2000. године на Тргу крајине у Бања Луци, када се окупило око седам хиљада здравствених радника из цијеле Републике Српске.
Синдикат здравства и социјалне заштите РС једини, већински и репрезентативни синдикат у здравству и социјалној заштити РС са 10,500 чланова, организованих у 101. синдикалну организацију.
Синдикат здравства и социјалне заштите РС, почев од 2002. године, члан је Међународног синдиката јавних служби –  PSI.