Aktivnosti Sindikata tekstila, kože i obuće Republike Srpske

Sindikat tekstila, kože i obuće Republike Srpske osnovan je 11.marta 1997. godine u Banjaluci. U početku je ovaj sindikat zastupao interese oko 30.000 članova, organizovanih u 91 sindikalnu organizaciju. Sva preduzeća koja su tada radila, a u kojima smo imali sindikalne organizacije, bila su u državnom vlasništvu. Zbog neuspjelog procesa privatizacije, samo su četiri fabrike  uspješno privatizovane i danas funkcionišu i uspješno rade, a u njima  i dalje djeluju naše sindikalne organizacije, dok su ostale fabrike, nažalost, otišle u stečaj i likvidaciju. Mnogim radnicima nisu redovno uplaćivani doprinosi i nisu isplaćivane plate i upravo zahvaljujući neprestanoj borbi ovog sindikata, a kroz Program socijalnog zbrinjavanja Vlade Republike Srpske, obezbijeđena su sredstva za uplatu penzijskog i invalidskog osiguranja, kao i novčana naknada na Zavodu za zapošljavanje RS, za oko 15.000 radnika iz ove branše, koji su u to vrijeme ostali bez posla.

Prvi Granski kolektivni ugovor potpisan je 10. oktobra 1997. godine sa poslodavcima  tekstila, kože i obuće Republike Srpske i Ministarstvom za industriju i tehnologiju Republike Srpske. Nakon isteka ovog kolektivnog ugovora, svi budući su potpisivani sa Udruženjem poslodavaca tekstilne i kožarsko-prerađivačke industrije RS. Od stupanja na snagu novog Zakona o radu 2016. godine, ovaj granski sidnikat nije uspio potpisati Granski koelktivni ugovor sa Udruženjem poslodavaca na nivou RS kao ni jedan drugi granski sindikat iz oblasti privrede, a čiji poslodavci zastupaju kapital u privatnom vlasništvu. Kao prelazno rješenje do potpisivanja Posebnog kolektivnog ugovora za granu tekstila kože i obuće RS, predsjednici naših sindikalni organizacija potpisali su u nekoliko fabrika pojedinačne Kolektivne ugovore, kojima su regulisana prava radnika iz radnog odnosa, kao i visina plata.

Danas je sektor tekstila, kože i obuće u Republici Srpskoj potpuno  u privatnom vlasništvu i zapošljava oko 13.000 radnika.

Od 2010. godine Sindikat tekstila, kože i obuće RS ravnopravna je  članica evropskog sidnikata industrijskih radnika IndustriALL Europe, sa sjedištem u Briselu. Evropski Industrijski sindikat zagovara temeljne društvene reforme, jačanje demokratije i promociju ekonomskog i društvenog napretka u Evropi.

Članica smo i Međunarodne organizacije sindikata industrijskih radnika sa sjedištem u Ženevi, IndustriALL Global Union, koji predstavlja 50 miliona radnika u 140 zemalja u rudarskom, energetskom i proizvodnom sektoru i predstavlja snagu u globalnoj solidarnosti koja se bori za bolje uslove rada i sindikalna prava širom svijeta. Ova Međunarodna sindikalna organizacija osnovana je 19. juna 2012.godine i okuplja članice bivših svjetskih sindikalnih federacija.

Predsjednik Sindikata tekstila, kože i obuće RS je Danko Ružičić.


NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!