Aktivnosti sindikata saobraćaja i veza Republike Srpske

Sindikat saobraćaja i veza Republike Srpske, osnovan je u aprilu 1997  godine, a prvi predsjednik ovog granskog sindikata bio je Miloš Božić. Ove godine Sindikat saobraćaja i veza RS, obilježio je 20  godina postojanja i uspješnog rada, kao dobrovoljna interesna organizacija koja broji oko četiri hiljade članova, organizovanih u 28 sindikalnih organizacija u djelatnostima željezničkog, poštanskog, avio  i drumskog saobraćaja i održavanja saobraćajnica.
U minulih 20 godina od svoga osnivanja posebne rezultate su postigli u procesu kolektivnog pregovaranja, kada su potpisali dva Posebna kolektivna ugovora, koji danas iz poznatih razloga nisu na snazi, tako da je prioritet svih prioriteta ovog granskog sindikata potpisivanje novog Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u oblasti saobraćaja i veza RS.
Predsjednik  Sindikata saobraćaja i veza RS je Nebojša Đokić, a radi se o reprezentativnom granskom sindikatu.


NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!