Синдикат образовања, науке и културе Републике Српске
Синдикат образовања, науке и културе Републике Српске

Активности Синдиката образовања, науке и културе Републике Српске


Синдикат образовања, науке и културе Републике Српске је формиран у оквиру Савеза синдиката Републике Српске 16.9.1994. као добровољна, интересна организација која штити права, бори се за бољи материјално-социјални статус и достојанство радника у областима образовања, науке и културе у Републици Српској.

Први предсједник овог Синдиката је био Проф. Др Димитрије Хајдуковић, Универзитетски професор из Бања Луке, који је ову функцију обављао до 1997. године.

На синдикалним изборима 1997. године, за предсједницу Синдиката изабрана је Ранка Мишић, која је ову функцију обављала до 2007. године.

Ранка Мишић, , предсједник Синдиката ОНК Републике Српске 1997.-2007.
Ранка Мишић, , предсједник Синдиката ОНК Републике Српске 1997.-2007.

Предсједник Синдиката од 2007. – 2013. године је био Мр Стеван Милић.

Мр Стеван Милић, предсједник Синдиката ОНК Републике Српске 2007.-2014.
Мр Стеван Милић, предсједник Синдиката ОНК Републике Српске 2007.-2014.

Актуелни предсједник нашег Синдиката је мр Драган Гњатић, који ову функцију обавља од синдикалних избора 2013. године.

мр Драган Гњатић, предсједник Синдиката ОНК Републике Српске.
мр Драган Гњатић, предсједник Синдиката ОНК Републике Српске.

Први Посебни колективни уговор за запослене у образовању, науци и култури Републике Српске, потписан је 1997. године. И њиме су на најбољи начин уређена права и обавезе, те заштићени интереси запослених у овим дјелатностима. Након тога је потписано још неколико колективних уговора, а важећи је закључен у августу 2016. године.

У протеклом периоду,Синдикат ОНК Републике Српске је био перјаница у колективном преговарању и синдикалној борби,а до тог статуса је дошао великим пожртвовањем својих синдикалних активиста, масовношћу, солидарношћу и јединством синдикалног чланства, које је користећи све облике синдикалне борбе успјело да значајно  побољша свој материјално-социјални статус.

Данас Синдикат ОНК Републике Српске има око 14 000 чланова организованих у око 360 синдикалних организација запослених у предшколским установама, основним и средњим школама, високом образовању и институцијама науке и културе Републике Српске.

Сједиште Синдиката је у Бања Луци, Дом синдиката, Српска 32.

Синдикат ОНК Републике Српске  је организован у 9 регионалних(територијалних) одбора и 2 координациона одбора високог образовања.

Регионални одбори у Синдикату ОНК Републике Српске су :

  • Бања Лука ; 2- Приједор;  3- Градишка;  4- Добој;  5- Бијељина;  6-Зворник ; 7-Источно Сарајево ; 8-Вишеград- Фоча; 9-Требиње.

Координациони одбори високог образовања су:

1-Координациони одбор високог образовања за Универзитет у Бањој Луци (КОВО УБЛ.)

2-Координациони одбор високог образовања за Универзитет у Источном Сарајеву(КОВО УИС.).

У оквиру Синдиката образовања дјелују Савјет за предшколско васпитање и образовање и Савјет за институције културе. Синдикат ОНК Републике Српске је највећи и најорганизованији грански синдикат  у Републици Српској и своју снагу је показао и доказао многобројним синдикалним акцијама и активностима којима је сачувао стечена радничка и синдикална права, а нека права и побољшао.

Ми смо једна велика породица у оквиру које сви радници у образовању, науци и култури Републике Српске могу пронаћи своје право мјесто. Ова породица помаже својим члановима, али и онима који то нису.

Синдикат ОНК Републике Српске свој рад заснива на међународним конвенцијама и домаћим прописима. Синдикат својим преданим радом остварује све циљеве у заштити и побољшању радничких и синдикалних права, што ће чинити и у будућности.

Статут Синдиката образовања, науке и културе Републике Српске ( .пдф )

Приступница ( .јпг )


Колективни уговори

Посебни колективни уговор за запослене у области образовања и културе Републике Српске (Сл. Гл 82/22, 26.08.2022.)

Посебни колективни уговор за запослене у области високог образовања и студентског стандарда Републике Српске (Сл. Гл. 82/22, 26.08.2022.)


Закони из области образовања, науке и културе

Закон о основном образовању и васпитању ( СЛ. Гласник РС 81/22, 25.08.2022. године, .пдф )

Закон о средњем образовању и васпитању ( СЛ. Гласник РС 41/18, .доц )

Закон о измјенама и допунама Закона о средњем образовању и васпитању (Сл. Гл. 92/20, 18.09.2020. .пдф)

Закон о измјенама и допунама Закона о средњем образовању и васпитању (Сл. Гл. 55/23, 22.06.2023. .пдф)

Закон о високом образовању ( СЛ. Гласник РС 73/2010, 104/2011, 84/2012, 108/2013, 44/2015, 90/2016, 5/2017 – одлука УС и 31/2018), .доц )

Закон о предшколском васпитању и образовању ( СЛ. Гласник РС 79/15, .доц )

Закон о измјенама и допунама Закона о предшколском васпитању и образовању (СЛ. Гласник РС 64/2022. 06.07.2022. .пдф )

Закон о платама запослених у основним и средњим школама и ђачким домовима у Републици Српској ( СЛ. Гласник РС 11/19, .доц )

Закон о измјенама закона о платама запослених у основним и средњим школама и ђачким домовима у Републици Српској, Сл. Гласник РС број 68/22 од 15.07.2022. године

Закон о измјенама Закона о платама запослених у основним и средњим школама и ђачким домовима у Републици Српској (Службени Гласник Републике Српске 132/22 од 30.12.2022. године)

Закон о измјенама Закона о платама запослених у основним и средњим школама и ђачким домовима у Републици Српској (СЛ. Гласник РС 112/23. 22.12.2023. .пдф )

Закон о платама запослених у области високог образовања и студентског стандарда Републике Српске ( СЛ. Гласник РС 11/19, .доц )

Закон о измјенама закона о платама запослених у области високог образовања и студентског стандарда Републике Српске, Сл. Гласник РС број 68/22 од 15.07.2022. године

Закон о измјенама Закона о платама запослених у области високог образовања и студентског стандарда Републике Српске (Службени Гласник Републике Српске 132/22 од 30.12.2022. године)

Закон о измјенама закона о платама запослених у области високог образовања и студентског стандарда Републике Српске, (Сл. Гласник РС број 112/23 од 22.12.2023. године)

Закон о платама запослених у области културе Републике Српске ( СЛ. Гласник РС 11/19, .доц )

Закон о измјенама закона о платама запослених у области културе Републике Српске, Сл. Гласник РС број 68/22 од 15.07.2022. године

Закон о измјенама Закона о платама запослених у области културе Републике Српске (Службени Гласник Републике Српске 132/22 од 30.12.2022. године)

Закон о измјенама закона о платама запослених у области културе Републике Српске, Сл. Гласник РС број 112/23 од 22.12.2023. године


НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!