Formirana Sindikalna organizacija Fakulteta bezbjednosnih nauka

Formirana Sindikalna organizacija Fakulteta bezbjednosnih nauka
Formirana Sindikalna organizacija Fakulteta bezbjednosnih nauka

Na Fakultetu bezbjednosnih nauka Univerziteta u Banjoj Luci, 26. februara 2024. godine, formirana je Sindikalna organizacija, sa sjedištem u Banjoj Luci. Za predsjednika Sindikalne organizacije, koja će djelovati u okviru Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske, izabran je Aleksandar Railić.

Sindikat obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske u svom sastavu od sada će imati 364 sindikalne organizacije.


 

e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!