Dvodnevni seminar za aktiviste Sindikata saobraćaja i veza Republike Srpske

Dvodnevni seminar za aktiviste Sindikata saobraćaja i veza Republike Srpske
Dvodnevni seminar za aktiviste Sindikata saobraćaja i veza Republike Srpske

Realizujući programske aktivnosti,  Sindikat saobraćaja i veza Republike Srpske je na Jahorini, u periodu od 22 – 24.10.2020. godine organizovao dvodnevni seminar za članove organa, predstavnike mladih i žena ovog Granskog sindikata.

Seminaru su prisustvovali i predsjednica Saveza sindikata Repubike Srpske, Ranka Mišić i generalni sekretar Saveza, Goran Stanković.

Predsjednica Saveza sindikata RS upoznala je učesnike seminara o aktivnostima Saveza sindikata Republike Srpske, s posebnim akcentom na Prijedlog globalnih mjera za Program ekonomskih reformi Republike Srpske za period  2021 – 2023 godina.

Osnovna tema seminara bila je zaštita na radu i očuvanje zdravlja radnika za vrijeme pandemije COVID 19, o čemu je učesnike seminara upoznao generalni sekretar Saveza sindikata Republike Srpske, Goran Stanković.

Učesnici seminara upoznati su i sa  različitim mogućnostima, kako Sindikat može zaštiti prava radnika i to zaštita prava radnika pred poslodavcem,  kao i putem Inspekcije rada, Agencije za mirno rješavanje radnih sporova i nadležnih sudova, o čemu je govorio Nebojša Bljajić, diplomirani pravnik u Službi za besplatnu pravnu pomoć Saveza sindikata Republike Srpske.

Kroz interaktivni rad i međusobnu razmjenu informacija, učesnici seminara su analizirali stanje u sindikalnim organizacijama iz oblasti poštanskog, željezničkog, drumskog i vazdušnog saobraćaja, te razmotrili načine i mogućnosti za unapređenje sindikalnog rada, a sve u cilju bolje i kvalitetnije zaštite prava radnika.

Pored seminara, održana je i Vanredna skupština – Kongres Sindikata saobraćaja i veza Republike Srpske na kojoj je usvojen novi Statut i izvršen izbor novih članova i organa Sindikata saobraćaja i veza Republike Srpske.

Seminar je održan uz podršku Saveza sindikata Republike Srpske i Međunarodne konfederacije sindikata.


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!