Druga sjednica Generalnog vijeća Saveza sindikata RS

Druga sjednica Generalnog vijeća Saveza sindikata RS

Druga sjednica Generalnog vijeća Saveza sindikata Republike Srpske, biće održana 26. septembra 2017. godine u Domu sindikata u Banjaluci, sa početkom u 11,00 časova.
Centralnu pažnju članovi ovog najvišeg organa Saveza sindikata RS između dva kongresa, posvetiće razmatranju Nacrta analize Zakona o radu RS koju je pripremila stručna Radna grupa SS RS.
Generalno vijeće SS RS će utvrditi raspored javnih rasprava po gradovima RS o primjeni Zakona o radu RS, koji je predložilo Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite RS.
Goran Stanković, pravnik u SS RS, informisaće Generalno vijeće SS RS o Nacrtu izmjena i dopuna Zakona o štrajku RS.
Na zahtjev Vlade RS kao socijalnog partnera, Generalno vijeće će razmatrati Program ekonomskih reformi RS za period 2018-2020. godine, te predložiti mjere koje bi doprinjele poboljšanju ekonomsko-socijalnog položaja zaposlenih u RS.
Na prijedlog Predsjedništva, Generalno vijeće će izabrati novog generalnog sekretara SS RS.
Na sjednici će biti izabran potpredsjednik SS RS za privredu i potpredsjednik SS RS za budžetske korisnike i korisnike fondova.

e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!