Dopis Saveza sindikata Republike Srpske sindikalnim organizacijama iz oblasti uprave, lokalne samouprave i javnih službi Republike Srpske

Dopis Saveza sindikata Republike Srpske sindikalnim organizacijama iz oblasti uprave, lokalne samouprave i javnih službi Republike Srpske
Dopis Saveza sindikata Republike Srpske sindikalnim organizacijama iz oblasti uprave, lokalne samouprave i javnih službi Republike Srpske

Savez sindikata Republike Srpske je jedinstvena, većinska i reprezentativna organizacija radnika na nivou Republike Srpske i kao takva ima tradiciju rada i djelovanja 25 godina.

U okviru Saveza sindikata Republike Srpske djeluje 15 granskih sindikata sa potpunom autonomijom u smislu odlučivanja i kreiranja politika, uz apsolutnu podršku Saveza sindikata Republike Srpske.

Zašto je važno biti u Savezu sindikata Republike Srpske?

Važno je zato što je to institucija koja jednako traje i ima tradiciju koliko i Republika Srpska.

Savez sindikata Republike Srpske u okviru BiH, predstavlja Republiku Srpsku u punom kapacitetu, kada su u pitanju radno zakonodavstvo i socijalna zaštita.

Takođe je važno reći da je svaki granski sindikat u okviru Saveza sindikata Republike Srpske, potpuno autonoman, svoje odluke kreira u okviru svojih republičkih odbora i provodi uz potpunu saradnju sa predsjednicima sindikalnih organizacija koje djeluju u okviru tog granskog sindikata.

Savez sindikata Republike Srpske pruža potpunu besplatnu pravnu zaštitu svakom članu sindikata. Takođe, potpunu besplatnu pravnu zaštitu u vođenju svih disciplinskih postupaka.

Potpuno besplatno pruža podršku u vođenju sastanaka sindikalnih organizacija i rješavanja svake vrste nejasnoća ili konflikta između poslodavca i radnika, odnosno sindikata.

Radimo na terenu u našim prostorijama gdje na poziv člana ili predsjednika sindikalne organizacije, pravnik i izvršni sekretar dolazi na lice mjesta da bi uštedio trošak i vrijeme članu sindikata ili predsjedniku sindikalne organizacije.

Takođe, uticaj Saveza sindikata Republike Srpske, u kreiranju zakonskih rješenja u Republici Srpskoj, vam je poznat i u ovom trenutku radimo intenzivno na izmjenama i dopunama Zakona o radu Republike Srpske, a isto tako i na izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti Republike Srpske, koji su ključni dokumenti koji su bitni za sve radnike Republike Srpske.

Takođe, povećali smo najnižu platu na 410 KM, a u ovom trenutku intenzivirani su i pregovori oko Opšteg kolektivnog ugovora koji je važan prvenstveno za radnike u industriji.

Takođe, će punu podršku imati radnici zaposleni u upravi,lokalnoj samoupravi i javnim službama Republike Srpske u okviru Saveza sindikata RS, u vrijeme provođenja reforme javne uprave, gdje će nam biti važan svaki član, a u ovom trenutku je činjenica da nema velikih problema u upravi ali ono na šta moramo svi biti spremni i baviti se time je period nakon izbora, kada će biti jako važno da postoji kvalitetan socijalni dijalog i moć sindikata prije svega u stručnom smislu, a onda i u sindikalno političkom smislu, kako bismo očuvali i sačuvali svako radno mjesto.

Kada govorim o finasiranju Saveza sindikata Republike Srpske podsjećam da se Savez sindikata Republike Srpske finasira isključivo od članarine člana sindikata. Odluka o članarini i njenoj raspodjeli je na snazi i ona će biti promjenjena zato što je potrebno ostaviti više novca granskom sindikatu odnosno sindikalnim organizacijama  i taj omjer će biti 40:60 u korist granskih sindikata odnosno sindikalnih organizacija.

Za taj novac dobijate sve ono što je potrebno za vaš nesmetan rad i brigu o svim problemima koje imate i pomoći koju pružamo.

U ovom trenutku, kao odgovorna osoba i predstavnik institucije koja jeste dio elemenata državnosti Republike Srpske , vas pozivam da budete na strani sebe, ne pojedinaca , nego na strani sebe i svojih interesa.

Vrijeme koje je ostalo iza nas pokazalo je da zajedno možemo mnogo, a pojedinačno i rascijepljeni ne možemo ništa.

Rušiti Savez sindikata Republike Srpske je djelo onih koji imaju lični interes i željeli bi da vide sindikat kao dioničarsko društvo u kome je prioritet, koncert, žurka ili pojedinci koji su dobro plaćeni da rasturaju Savez sindikata Republike Srpske, jer imaju neke druge aspiracije, ali o tome će svjedočiti vrijeme i pokazati ko su akteri i šta im je stvarni cilj.

Još jednom sve vas pozivam da budete spokojni što se tiče stabilnost i podrške koju imate u okviru Saveza sindikata Republike Srpske.

Mamac ili udica za koju mislim da ste dovoljno zreli da se ne možete  upecati je pitanje članarine, jer ako imate članarinu 500 KM i neko vam da 550 KM, morate znati da plaćanje advokata za bilo koju vrstu usluge ima svoju tarifu i cjenovnik i premalo je i 1000 KM, a kamoli 50 KM više da biste imali pravnu zaštitu.

Svaka vrsta podrške, jedinstva solidarnosti je bitna u društvu u kojem živimo, ali je jako važno i da ostanete jedinstveni, da ostanete na putu borbe za čovjeka jer sindikat počiva na solidarnosti.

Bez realnog sektora, bez novoostvarene vrijednosti teško da će biti novca u budžetima lokalnih zajednica i Budžetu Republike Srpske, zato moramo biti „svi za jednog jedan za sve“, samo sa jednim ciljem da zaštitimo svakog radnika i da se okanemo mešetara koji imaju neke druge ambicije i druge poglede na svijet koji su prilično „iščašeni“.

Nemojmo dozvoliti da budemo dio tih „iščašenih ideja“, a kada shvatimo da je tako, da onda tražimo povratak u organizaciju iz koje smo otišli, a ni sami ne znamo zašto.

Svi koji ostaju u Savezu sindikata Republike Srpske, nastaviće nesmetano da rade kao granski sindikat.

                                                                                                Predsjednica

                                                                                                Ranka Mišić s.r.

Preuzmite dokument u cjelosti


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!