Direktor ,“Centra za gazdovanje kršom“, u JPŠ Trebinje Branko Tasovac osniva ,“žuti sindikat“ , da bi preko njega lakše prikrivao zloupotrebu položaja

Direktor ,"Centra za gazdovanje kršom“, u JPŠ Trebinje Branko Tasovac osniva ,“žuti sindikat“ , da bi preko njega lakše prikrivao zloupotrebu položaja
Direktor ,"Centra za gazdovanje kršom“, u JPŠ Trebinje Branko Tasovac osniva ,“žuti sindikat“ , da bi preko njega lakše prikrivao zloupotrebu položaja

Kada bi se birao direktor, odnosno poslodavac rekorder u Republici Srpskoj, koji besomučno i stalno krši Konvencije međunarodne organizacije rada o slobodi sindikalnog organizovanja, onda bi ova laskava titula svakako pripala Branku Tasovcu, direktoru Centra za gazdovanje kršom iz Trebinja, koji na ovoj funkciji ,“stoluje“ punih 25 godina.

Naime pomenuti direktor, već duže vrijeme, iz njemu znanih razloga, prijetnjama, zatrašivanjem i drugim  nečasnim metodama, vrši pritisak na radnike, da pored postojeće, formiraju novu paralelnu, odnosno njegovu sindikalnu organizaciju, koju radnici zovu „žuti sindikat“ .

Da bi ostvario svoje antiradničke i nečasne ciljeve, Tasovac je ovih dana osnovao tim za osnivanje „žutog sindikata“ u ovom preduzeću, koji predvodi šef pravne službe, koji već uveliko prijeti radnicima da će ukoliko ne pristupe novoj sindikalnoj organizaciji, ostati bez posla.

Pritisak na radnike pa čak i na članove njihovih porodica je intenzivan i svakodnevan, a direktor Tasovac je u tom cilju angažovao šefa komercijalnog sektora ovog preduzeća i šef Šumske uprave iz Bileće.

Radnici  kao dobri poznavaoci stanja u preduzeću, odlučni su  da ne podlegnu svakodnevnom mobingu, koji se ispoljava kroz prijetnje i razne vrste pritisaka,   a razlozi za ovako ponašanje direktora Tasovca, leže u tome da strahovadom  i uz pomoć „žutog sindikata“  prikrije zloupotrebu funkcije i sumnjive rabote, koje su dobro poznate radnicima.

One se ogledaju u svakodnevnim zloupotrebama građevinskih mašina, odnosno radne mehanizacije u privatne svrhe i enormno visokim troškovima reprezentacije.

Direktor Tasovac, već duže vrijeme, što je posebno indikativno, robu i usluge nabavlja od rođakove privatne firme pod nazivom “Peron“ iz Trebinja, a tu je i nerealno prikazivanje troškova gašenja požara i sanacija požarišta zbog čega će protiv njega uskoro biti podnesena krivična prijava.


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!