Članovi Ekonomsko – socijalnog savjeta RS podržali su Prijedlog programa ekonomskih reformi i Prijedlog budžeta Republike Srpske za 2020. godinu

Iz arhiva Saveza sindikata Republike Srpske
Iz arhiva Saveza sindikata Republike Srpske

Članovi Ekonomsko-socijalnog savjeta, ispred Saveza sindikata RS,  ukazali su na niz primjedbi na Prijedlog programa ekonomskih reformi Republike Srpske za 2020.-2022. godinu. Zatraženo je da se u program ekonomskih reformi uvede poglavlje socijalnog dijaloga,  pitanje rasta plata, kao i plan donošenja  strateškog dokumenta  –  Strategija zaštite zdravlja na radu, a što je definisano Memorandumom o zajedničkim mjerama za period 2018.-2020. godine, koji je sa Vladom Republike Srpske zaključio Savez sindikata Republike Srpske.  Nakon što su usvojene primjedbe Saveza sindikata Republike Srpske, Savez sindikata je dao podršku Prijedlogu programa ekonomskih reformi Republike Srpske za 2020.-2022. godinu.

Članovi ekonomsko-socijalnog savjeta Republike Srpske su na 22. vanrednoj sjednici jednoglasno dali podršku i Prijedlogu budžeta Republike Srpske za 2020. godinu – po hitnom postupku i Prijedlogu zakona o izvršenju budžeta Republike Srpske za 2020. godinu – po hitnom postupku. Na Prijedlog budžeta za narednu godinu, predstavnici Saveza sindikata RS nisu imali primjedbi.

Sjednici Ekonomsko-socijalnog savjeta su prisustvovali Ranka Mišić i Vlado Pavlović, članovi Ekonomsko-socijalnog savjeta ispred Saveza sindikata Republike Srpske, Duško Milunović i Zora Vidović, članovi ESS-a ispred Vlade Republike Srpske, kao i Saša Trivić, Dejan Mijić i Janko Petrović, članovi Ekonomsko-socijalnog savjeta ispred Unije udruženja poslodavaca RS.

Navedeni dokumenti će pred ministrima u Vladi RS biti razmatrani danas u 15,00 časova.