Četvrta sjednica Predsjedništva Saveza sindikata Republike Srpske, Zvornik 25. oktobar 2017. godine

Četvrta sjednica Predsjedništva SSRS biće održana u Zvorniku
Četvrta sjednica Predsjedništva SSRS biće održana u Zvorniku

Četvrta sjednica Predsjedništva Saveza sindikata Republike Srpske, održaće se 25. oktobra 2017. u Zvorniku, sa početkom u 10.00 časova.
Centralna tema o kojoj će se voditi rasprava biće Rezime javnih rasprava u vezi Analize primjene Zakona o radu Republike Srpske, održanih u periodu od 03. do 13. 10. 2017. godine, a koju je organizovalo Ministarstvo rada i boračko invalidske zaštite RS.
Rezime javnih rasprava podnijeće izvjestilac Borislav Radić.
Predsjedništvo Saveza sindikata RS, zauzeće stavove vezane za izmjene i dopune postojećeg ili donošenja novog Zakona o radu RS, kao i Prijedloge koji se odnose na Nacrt Ekonomske reforme RS za period od 2018. do 2020. godine.


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!