Četvrta generalna skuptina Pan-evropskog regionalnog sindikalnog vijeća

Četvrta generalna skuptina Pan-evropskog regionalnog sindikalnog vijeća
Četvrta generalna skuptina Pan-evropskog regionalnog sindikalnog vijeća

Danas se u Briselu održava Četvrta generalna skupština Pan-evropskog regionalnog sindikalnog vijeća čije se članstvo zasniva  na članstvu u Međunarodnoj konfederaciji sindikata. Skupštini prisustvuju delegati iz 90 nacionalnih centrala .

Na Skupštini će se raspravljatoi o izvještaju aktivnosti 2016-2019. Usvaja se novi program rada za narednih četiri godine, bira se novo rukovodstvo.

Delegatima Skupštine  će se obratiti i  generalni sekretar Međunarodne konfederacije sindikata Šeron Barou.
Delegat Skupštine  ispred Saveza sindikata Republike Srpske  je predsjednica Ranka Mišić.