Četiri nove Sindikalne organizacije u sastavu Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi Republike Srpske i Saveza sindikata Republike Srpske

Četiri nove Sindikalne organizacije u sastavu Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi Republike Srpske i Saveza sindikata Republike Srpske
Četiri nove Sindikalne organizacije u sastavu Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi Republike Srpske i Saveza sindikata Republike Srpske

U posljednja dva mjeseca, sindikalne organizacije Poreske uprave u Republici Srpskoj, Opštine Bratunac i Opštine Petrovac- Drinić donijele su odluku da svoje sindikalno djelovanje nastave u okviru Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi Republike Srpske i Saveza sindikata Republike Srpske.

Formirana je i nova sindikalna organizacija u Turističkoj organizaciji Grada Banja Luka, u kojoj do sada radnici nisu bili sindikalno  organizovani.

Takođe, u prethodnim danima, mogle su se čuti različite dezinformacije  da  Sindikalne organizacije Opštine Čajniče i Opštine Istočni Stari Grad ne djeluju više u sastavu Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi, Republike Srpske, što naravno nije istina, jer obe ove Sindikalne organizacije djeluju u našem sastavu od svog osnivanja do danas.

U našem Sindikatu djeluje 55 sindikalnih organizacija sa preko 5500 članova, što dokazuje da smo svakim danom jači i brojniji, što ćemo nastaviti i u narednom periodu, jer nas sve zajedno očekuju novi izazovi kroz donošenje Izmjena i dopuna Zakona o lokalnoj samoupravi, Zakona o državnim službenicima, Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave, te posebnih kolektivnih ugovora u upravi i javnim službama.

Kao reprezentativan Sindikat, uz sve vidove podrške od strane Saveza sindikata Republike Srpske, čija smo članica, borićemo se za očuvanje radnih mjesta, te unapređenje i očuvanje dostignutog nivoa prava radnika, što niko ne smije dovesti u pitanje.


Najvažnije aktivnosti Saveza sindikata Republike Srpske u borbi za radnička prava