Bezrezervna podrška radnicima Š.G. “ Vučevica “ Čajniče

Podrška

Sindikat šumarstva, prerade drveta i papira Republike Srpske, daje bezrezervnu podršku radnicima Šumskog gazdinstva “ Vučevica “ iz Čajniča, koji već šesti dan protestvuju zbog nezakonitog postavljenja v.d. direktora ovog preduzeća.
Još jednom jasno stavljamo do znanja svima da su radnici ovog šumskog gazdinstva u potpunosti u pravu, te podržavamo njihove zahtjev da se obavi postavljenje v.d. direktora iz reda zaposlenih koji za to imaju sve uslove do okončanja raspisanog konkursa.
Takođe upozoravamo da radnici traže da se ova situacija što prije riješi i da kao i do sada, nastave sa ispunjavanjem planiranog obima proizvodnje.
Naglašavamo da je ovo šumsko gazdinstvo jedno od najuspješnijih organizacionih dijelova JPŠ “ Šume RS “ a.d. Sokolac, u kome se radnicima redovno isplaćuju plate i druga primanja, te redovno uplaćuju doprinosi na obavezne vidove osiguranja.

e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!