Akcioni plan Vlade Republike Srpske za relizaciju mjera u 2018. godini

Akcioni plan Vlade Republike Srpske za relizaciju mjera u 2018. godini
Akcioni plan Vlade Republike Srpske za relizaciju mjera u 2018. godini

Vlada Republike Srpske pripremila je Akcioni plan za sprovođenje mjera u 2018. godini i odredila nosioce aktivnosti.

Dokument možete preuzeti na linku ispod

Akcioni plan Vlade RS ( .xls )