7. regionalni okrugli sto „Socijalni dijalog u Jugoistočnoj Evropi“ 8-10.oktobar 2018. godine, Bečići

7. regionalni okrugli sto „Socijalni dijalog u Jugoistočnoj Evropi“ 8-10.oktobar 2018.godine, Bečići
7. regionalni okrugli sto „Socijalni dijalog u Jugoistočnoj Evropi“ 8-10.oktobar 2018.godine, Bečići

Na poziv  Ministarstva rada i socijalne zaštite Republike Crne Gore i Fondacije Fridrih Ebert, predsjednica i generalni sekretar Saveza sindikata Republike Srpske, Ranka Mišić i Goran Stanković učestvuju u radu 7. regionalnog okruglog stola o temi „Socijalni dijalog u Jugoistočnoj Evropi“.Okrulgi sto se organizuje u saradnji sa Savezom sindikata Crne Gore, Unijom slobodnih sindikata Crne Gore i Udruženjem poslodavaca Crne Gore.

Cilj okruglog stola je rasrpava o nestandardnim oblicima rada i uticaj globalizacije i digitalizacije u zemljama Jugoistočne Evrope.

Pored sindikalnih predstavnika, u radu okruglog stola učestvuju i predstavnici poslodavaca i resornih ministarstava zemalja Jugoistočne Evrope.


Poslednje vijesti

Izvršni sekretar Regionalnog sindikalnog centra Banjaluka u posjeti preduzeću Vodovod Srbac

Izvršni sekretar Regionalnog sindikalnog centra Banjaluka u posjeti preduzeću Vodovod Srbac

Aktivnosti u sindikalnim organizacijama
Danas je na poziv predsjednika sindikalne organizacije Vodovod Srbac Milovana Dobrnjca kolektiv posjetio izvršni sekretar Regionalnog sindikalnog centra Banjaluka Goran Savanović. Tema razgovora bio je tekst novog predloga Pravilnika o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti koji [opširnije]