7. regionalni okrugli sto „Socijalni dijalog u Jugoistočnoj Evropi“ 8-10.oktobar 2018. godine, Bečići

7. regionalni okrugli sto „Socijalni dijalog u Jugoistočnoj Evropi“ 8-10.oktobar 2018.godine, Bečići
7. regionalni okrugli sto „Socijalni dijalog u Jugoistočnoj Evropi“ 8-10.oktobar 2018.godine, Bečići

Na poziv  Ministarstva rada i socijalne zaštite Republike Crne Gore i Fondacije Fridrih Ebert, predsjednica i generalni sekretar Saveza sindikata Republike Srpske, Ranka Mišić i Goran Stanković učestvuju u radu 7. regionalnog okruglog stola o temi „Socijalni dijalog u Jugoistočnoj Evropi“.Okrulgi sto se organizuje u saradnji sa Savezom sindikata Crne Gore, Unijom slobodnih sindikata Crne Gore i Udruženjem poslodavaca Crne Gore.

Cilj okruglog stola je rasrpava o nestandardnim oblicima rada i uticaj globalizacije i digitalizacije u zemljama Jugoistočne Evrope.

Pored sindikalnih predstavnika, u radu okruglog stola učestvuju i predstavnici poslodavaca i resornih ministarstava zemalja Jugoistočne Evrope.


Poslednje vijesti