7. regionalni okrugli sto „Socijalni dijalog u Jugoistočnoj Evropi“ 8-10.oktobar 2018. godine, Bečići

7. regionalni okrugli sto „Socijalni dijalog u Jugoistočnoj Evropi“ 8-10.oktobar 2018.godine, Bečići
7. regionalni okrugli sto „Socijalni dijalog u Jugoistočnoj Evropi“ 8-10.oktobar 2018.godine, Bečići

Na poziv  Ministarstva rada i socijalne zaštite Republike Crne Gore i Fondacije Fridrih Ebert, predsjednica i generalni sekretar Saveza sindikata Republike Srpske, Ranka Mišić i Goran Stanković učestvuju u radu 7. regionalnog okruglog stola o temi „Socijalni dijalog u Jugoistočnoj Evropi“.Okrulgi sto se organizuje u saradnji sa Savezom sindikata Crne Gore, Unijom slobodnih sindikata Crne Gore i Udruženjem poslodavaca Crne Gore.

Cilj okruglog stola je rasrpava o nestandardnim oblicima rada i uticaj globalizacije i digitalizacije u zemljama Jugoistočne Evrope.

Pored sindikalnih predstavnika, u radu okruglog stola učestvuju i predstavnici poslodavaca i resornih ministarstava zemalja Jugoistočne Evrope.


Poslednje vijesti

Budućnost socijalnog dijaloga u promjenjivom svijetu rada regiona zapadnog Balkana, Beograd 10 - 12. decembar

“ Budućnost socijalnog dijaloga u promjenjivom svijetu rada regiona zapadnog Balkana “ , Beograd 10 – 12. decembar

Međunarodna saradnja
Predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske, Ranka Mišić, učestvovaće u radu okruglog stola o temi „Budućnost socijalnog dijaloga u promjenjivom svijetu rada regiona zapadnog Balkana“ koji organizuje Regionalni sindikalni savjet Solidarnost kojeg su osnovali savezi sindikata [opširnije]