28.april – Svjetski dan bezbjednosti i zdravlja na radu

28.april - Svjetski dan bezbjednosti i zdravlja na radu
28.april - Svjetski dan bezbjednosti i zdravlja na radu

Međunarodna organizacija rada od 2003. godine obilježava 28.april kao Svjetski dan bezbjednosti i zdravlja na radu u cilju promocije prevencije bolesti i povreda na radu, a sve u svrhu sigurnog radnog mjesta i zdrave radne sredine.

Zaštita na radu je pravo radnika koje proističe iz međunarodnih konvencija, Ustava, zakonskih i podzakonskih propisa. Iako je to jedno od elementarnih radničkih prava, zaštita i zdravlje na radu je u prethodnom perodu bilo u drugom planu, jer je većina aktivnosti bila usmjerena na povećanje plata i poboljšanje uslova rada.

Tek u uslovima pandemije virusa COVID-19, vidimo značaj zaštite zdravlja radnika koji su na prvoj liniji odbrane od ovog virusa. U toj borbi u ovoj vanrednoj situaciji radnici savjesno i odgovorno obavljaju svoje zadatke ne štedeći svoje zdravlje i zdravlje svojih porodica.

U  vrijeme pandemije virusa COVID -19 posebno su bitne mjere zaštite,  naročito radnika  zaposlenih u zdravstvu, trgovini,  policiji, proizvodnji, medijima i svi drugih  koji su pod direktnim uticajem i vjerovatnoćom da se mogu zaraziti virusom. Ako zaštitimo ove radnike štitimo i naše stanovništvo.

U ovom trenutku nošenje zaštitnih maski, rukavica, korištenje dezinfekcionih sredstava i propisna međusobna udaljenosti su osnovne mjere kojih se moramo pridržavati.

Savez sindikata Republike Srpske, kao odgovoran socijalni partner već duži vrmenski period ukazuje na činjenicu da postoje brojni poslodavci koji samo prividno obezbijeđuju zaštitu na radu u cilju poštivanja zakonskih propisa i izbjegavanja eventualnih kazni, a ne u cilju stvarne zaštite zdravlja radnika i bezbijednosti na radu.

Zbog toga smo imali veliki broj težih povreda na radu sa smrtnim ishodom. U zadnje tri godine u Republici Srpskoj je smrtno stradalo 30 radnika.

Samo u  prošloj godini bilo je 91 teža povreda na radu i osam smrtnih povreda. Ulaganje u zdrave radne uslove i adekvatnu zaštitu na radu nije trošak, već najbolja investicija.

Pokazalo se i koliko je važno postojanje socijalnog dijaloga i funkcionisanje predstavnika zaposlenih i odbora za bezbijednost i zdravlje na radu u cilju očuvanja zdravlja i života zaposlenih.

Krajnje je vrijeme da se posveti veća pažnja zaštiti na radu i  podigne  nivo svijesti o značaju zdravlja radnika i očuvanju njihove radne sposobnosti.

Svaka neposredna posljedica nepovoljnih uslova rada prouzrokuje i negativne posredne posljedice koje imaju ekonomski karakter.

Ove ekonomske posljedice pogađaju, prije svega samog povrijeđenog ili oboljelog radnika, kao i njegovu porodicu.Osim toga, negativni uticaj odražava se i na rezultat privređivanja preduzeća, kao i na društvenu zajednici u cjelini.

U sadašnjim uslovima pandemije virusa COVID -19  najbitnije je  da se sačuvaju  životi i zdravlje naših radnika. Zato apelujemo na poslodavce na dosljednu primjenu Zakona o zaštiti na radu , kao i odluka nadležnih  republičkih i lokalnih organa vlasti i institucija.

Naše aktivnosti u budućem periodu biće usmjerene da se u Republici Srpskoj donese Strategija bezbjednosti i zdravlja na radu koja je potrebna za sve radnike.

Kroz strategiju, za naredni četvorogodišnji period, bi se jasno definisali pravci djelovanja u ovoj oblasti, a sve sa ciljem očuvanja zdravlja radnika i manjeg broja smrtnih povreda na radu.

 Zaštitite svoje zdravlje, ostanite zdravo !!!!