14.sjednica Izvršnog odbora Pan-evropskog regionalnog sindikalnog vijeća

14.sjednica Izvršnog odbora Pan-evropskog regionalnog sindikalnog vijeća
14.sjednica Izvršnog odbora Pan-evropskog regionalnog sindikalnog vijeća

U Briselu se održava 14.sjednica Izvršnog odbora Pan-evropskog regionalnog sindikalnog vijeća čije se članstvo  od 90 nacionalnih centrala zasniva na članstvu u Međunarodnoj konfederaciji sindikata. Ispred Saveza sindikata Republike Srpske, u radu sjednice učestvuje predsjednica Ranka Mišić.
Na današnjoj sjednici se raspravlja o aktivnostima realizovanim u 2019.godini sa posebnim fokusom na mreže žena i mladih, migracijama, te o pripremi materijala za 4.generalnu skuštinu ovog odbora.

Razgovaraće se i o pokretanju kampanje o platama u jugoistočnoj Evropi, a koju  je Savez sindikata Republike Srpske  već pokrenuo u avgustu ove godine.


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!