Закључци са сједнице Републичког и Извршног одбора Синдиката правосуђа РС, која је одржана 22.12.2017. године у Бања Луци

Сједница Републичког одбора Синдиката правосуђа Републике Српске
Сједница Републичког одбора Синдиката правосуђа Републике Српске

На сједнице Републичког и Извршног одбора Синдиката правосуђа РС, која је одржана 22.12.2017. године у Бања Луци, донесени су следећи

З А К Љ У Ч Ц И

  1. Анализирана je динамикa исплате заосталих накнада за период од 2014. до 31.12.2016. године, с тим да би требале да се преостале неисплаћене накнаде исплате у четири транше, a према информацији коју је доставио помоћник министра правде Слободан Зец, који је присуствовао дијелу сједнице. Према информацијама које је пренио помоћних министра требало би да се заврши исплата свих заосталих накнада у четири транше, као и да ће накнаде из 2017. године бити исплаћиване редовно у свим инсистуцијама, те да нећемо поново доћи у ситуацију неисплаћивања накнада, јер би тако створили додатне трошкове (камате и трошкови судског поступка). Потребно је у континуитету ажурирати спискове неисплаћених накнада Министарству финансија и Министарству правде.
  2. На основу одлуке Уставног суда о начину обрачуна превоза за раднике у правосудним институцијама позивамо министра правде да наложи примјену одредаба ПКУ-а и Закона о начину обрачуна накнаде за превоз, а у складу са напријед наведеном одлуком.
  3. Синдикат правосуђа анализира правне могућности за покретање тужби за исплату штете коју су претрпили радници којима је исплаћивано 50% накнаде за превоз у протеклом периоду и у том свјетлу позивамо министра правде и Владу РС да што хитније заједнички пронађемо рјешење за измирење штете како се не би стварали додатни трошкови (камате и трошкови судског поступка).
  4. Синдикат правосуђа ће послати свим руководиоцима инсистуција правосуђа допис да су дужни да поступе у складу са одлуком Уставног суда, везано за упутство о начину обрачуна превоза за раднике у правосудним инсистуцијама.
  5. Синдикат правосуђа РС позива Министарство правде и Владу РС да што хитније одрже састанак везано за повећање цијене рада, те тражимо подршку министра правде везано за нашу иницијативу.
  6. Синдикат правосуђа ће у наредном периоду сагледати могућности измјене одредаба везаних са ПКУ, а с циљем укључивања у дио одредби за јубиларне накнаде службеника судске полиције који су раније стекли стаж у другим сродним службама.
  7. Потребно је да сви предсједници СО КПУ одрже састанак везано за промјену – уједначавање коефицијената за раднике у овим институцијама, након чега ће свој приједлог упутити Синдикату правосуђа РС.
  8. Предсједник Синдиката правосуђа РС даје информацију о закљученом меморандуму, те истиче да је потребно да се боље и правичније регулише боловање у смислу исплате у висини од 70% или 90%, уз дефинисање појма тежих болести.

е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!