Закључци са 12. сједнице Републичког одбора Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске

Закључци са 12. сједнице Републичког одбора Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске
Закључци са 12. сједнице Републичког одбора Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске

На 12. сједници Републичког одбора Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира РС, одржаној 05.10.2019.године у Бањој Луци, расправљало се о актуелној ситуацији и о тренутним активностима у Синдикату шумарства, прераде дрвета и папира РС и Савезу синдиката РС са посебним акцентом за побољшање материјално-економског положаја радника.

Након свеобухватне расправе донесени су сљедећи

З А К Љ У Ч Ц И

 1. Републички одбор Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске прихватио је информацију о активностима Савеза синдиката Републике Српске у вези провођења кампање о повећању најниже плате и секторских плата са циљем смањења сиромаштва, неједнакости и одлива радне снаге из Републике Српске.
  Охрабрују ставови представника власти у Републици Српској да ће од 01.01.2020. године доћи до повећања најниже плате у Републици Српској као и секторских плата што је и захтијевао Савез синдиката Републике Српске.
  Савез синдиката Републике Српске је упутио Влади Републике Српске приједлоге глобалних и секторских мјера за Програм економских реформи за период 2020-2022.године, које су подјељене у три области: законодавне активности, стратешке активности и социјални дијалог са посебним акцентом на повећање плата и доношењем трогодишњег плана раста плата.
 2. Чланови Републичког одбора Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске су информисани да Удружење послодаваца шумарства Републике Српске и Удружење послодаваца прераде дрвета Републике Српске, нису регистровани у надлежном Министарству, нити им је утврђена репрезентативност, тако да Синдикат шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске нема легалног и легитимног социјалног партнера за преговоре око усаглашавања и закључивања Посебног колективног уговора.
  Синдикат шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске, ће упутити званичан допис Удружењу послодаваца шумарства и Удружењу послодаваца прераде дрвета Републике Српске, да у року од 30 дана изврше регистрацију и утврде репрезентативност, како би имали мандат за преговоре око закључивања Посебног колективног уговора, те о томе обавијестити надлежна министарства и Унију удружења послодаваца Републике Српске.
  Уколико се то не деси Синдикат шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске ће обавјестити Владу Републике Српске, Савез синдиката Републике Српске, синдикалне организације и јавност, да овај Синдикат нема са ким да преговара на гранском нивоу, те да ће на другачији начин заштитити права и интересе својих чланова.
 3. Анализирајући стање по дјелатностима, Републички одбор Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске је закључио да је неопходно у свим предузећима и дјелатностима које чине овај Синдикат, повећати плате, како би се поправио економско материјални положај запослених, а све у складу са донесеним ставовима Савеза синдиката Републике Српске и најавама представника власти у Републици Српској.
  У циљу реализације захтјева за повећањем плата потребно је да се на свим нивоима синдикалног организовања ангажују синдикалне организације, те да се у план пословања за 2020.годину предвиди повећање цијене рада за најмање 10%.
  Синдикалне организације ће званичне захтјеве за повећање цијене рада доставити послодавцима својих предузећа.
  Позитивно је оцјењено повећања плата у појединим предузећима, која су се десила у току 2019.године.
 4. Републички одбор Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске подржава активности на повећању плата производним радницима, али у оквиру производне цијене производа, како би то било стимулативно за раднике.
 5. Сви капацитети Савеза синдиката Републике Српске и Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске стоје на располагању синдикалним организацијама у вези продужетка или закључивања колективних уговора на нивоу предузећа.
 6. Републички одбор Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске је дао пуну подршку Синдикалној организацији СХП „Целекс“ Бања Лука за успјешно обављен посао у вези заштите радника који су радили у овом предузећу преко Агенције за изнајмљивање радника.
  Уз ангажовање Савеза синдиката Републике Српске, Гранског синдиката, Министарства рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске и Инспкције рада Републике Српске, предузећу СХП „Целекс“ је наложено да све „изнајмљене“ раднике прими у радни однос.
  Све синдикалне организације су дужне да пријаве све покушаје послодаваца да запошљавају раднике на незаконит начин путем Агенције за изнајмљивање, јер такве ситуације у нашем радном законодавству нису предвиђене.
 7. Синдикат шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске ће се заједно са ресорним Министарством активно укључити у рјешавање проблема око снабдијевања сировином привредног друштва ХИ „Дестилација“ Теслић у складу са потписаним уговорима са ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац.
 8. О овим донесеним закључцима у што краћем року упознати синдикално чланство.

е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!