Утврђени приоритети Синдиката локалне самоуправе, управе и јавних служби Републике Српске

Утврђени приоритети Синдиката локалне самоуправе, управе и јавних служби Републике Српске
Утврђени приоритети Синдиката локалне самоуправе, управе и јавних служби Републике Српске

На Другој сједници Републичког и Надзорног одбора Синдиката локалне самоуправе, управе и јавних служби Републике Српске, одржаној 15. марта 2022. године, расправљано је о приоритетима овог Синдиката:

  • закључивању Колективних уговора на нивоу општинских/градских управа, како би се повећале плате запослених у јединицама локалне самоуправе, у складу са инфлацијом и порастом трошкова живота;
  • издвајању накнада за топли оброк и регрес на постојеће плате радницима запосленим у управи и јавним службама у складу са Закључком Народне скупштине РС, а који је предложио Савез синдиката Републике Српске.

Чланови органа Синдиката локалне самоуправе, управе и јавних служби Републике Српске расправљали су о активностима Савеза синдиката Републике Српске на доношењу нових законских и подзаконских прописа (Измјене и допуне Закона о раду РС, Закона о заштити од узнемиравања на раду, преласка са нето на бруто обрачун плата, новој Платној листи и износу топлог оброка исплаћеног у новцу).

На сједници су утврђени приједлози Извјештаја о раду и Финансијског извјештаја за 2021. годину, као и Програм рада и Финансијски план за 2022. годину, те други документи неопходни за одржавање Редовне скупштине овог Синдиката.

На другој редовној сједници Републичког одбора Синдиката локалне самоуправе, управе и јавних служби Републике Српске, Радислав Гојковић, предсједник Синдикалне организације у Градској управи Бањалука изабран је за потпредсједника гранског Синдиката за област локалне самоуправе.

Донесена је и Одлука о одржавању Четвртих спортско-рекреативних сусрета за чланове Синдиката локалне самоуправе, управе и јавних служби РС, у периоду од 9-12. јуна 2022. године у Требињу.

Сједници Републичког одбора присустовали су предсједница Савеза синдиката Републике Српске Ранка Мишић и генерални секретар Горан Станковић.


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!