Усвојена Стратегија заштите на раду у Републици Српској

Усвојена Стратегија заштите на раду у Републици Српској
Усвојена Стратегија заштите на раду у Републици Српској

Влада Републике Српске данас је на 141. сједници усвојила Стратегију заштите на раду у Републици Српској за период од 2021. до 2024. године. Савез синдиката Републике Српске је на овом важном документу интезивно радио пуне четири године, користећи све своје ресурсе и капацитете. Стратегија заштите на раду важна је за све раднике у Српској, јер ће побољшати заштиту здравља на раду свих радника, а све у циљу стварања безбједних услова рада, што би довело до смањења повреда на раду (лакших, тешких и повреда са смртним исходом). У наредном периоду биће неопходно мијењати одређене законе који се тичу тих области, а на којима Савез већ интезивно ради. На посљедњој сједници Економско-социјалног савјета, која је одржана 7. октобра 2021. године, чланови савјета су једногласно дали подршку Стратегији, након чега је документ упућен у Владу РС.

Општи циљ Стратегије заштите на раду у Републици Српској представља очување и унапријеђење здравља радно активног становништва – безбједна и здрава радна мјеста за све запослене у Републици Српској. Суштина Стратегије представља израду Централног регистра – дигитализација повреда на раду, (лакших, тешких, повреда са смртним исходом, професионалних болести и болести у вези са радом), увођење Јединственог централног регистра повреда обезбиједио би бројне позитивне ефекте: брзу и ефикасну електронску стандардизовану пријаву повреда на раду, смањивање трошкова пријаве повреде на раду и доступност података о извору, узроку и осталим аспектима повреда на раду. Евиденција би, успостављањем базе података, дала могућност контроле запослених односно пријављених лица код послодаваца, те плаћање обавезних доприноса или осигурања за случај повреде на раду.


НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!