Усвојена Стратегија заштите на раду у Републици Српској

Усвојена Стратегија заштите на раду у Републици Српској
Усвојена Стратегија заштите на раду у Републици Српској

Влада Републике Српске данас је на 141. сједници усвојила Стратегију заштите на раду у Републици Српској за период од 2021. до 2024. године. Савез синдиката Републике Српске је на овом важном документу интезивно радио пуне четири године, користећи све своје ресурсе и капацитете. Стратегија заштите на раду важна је за све раднике у Српској, јер ће побољшати заштиту здравља на раду свих радника, а све у циљу стварања безбједних услова рада, што би довело до смањења повреда на раду (лакших, тешких и повреда са смртним исходом). У наредном периоду биће неопходно мијењати одређене законе који се тичу тих области, а на којима Савез већ интезивно ради. На посљедњој сједници Економско-социјалног савјета, која је одржана 7. октобра 2021. године, чланови савјета су једногласно дали подршку Стратегији, након чега је документ упућен у Владу РС.

Општи циљ Стратегије заштите на раду у Републици Српској представља очување и унапријеђење здравља радно активног становништва – безбједна и здрава радна мјеста за све запослене у Републици Српској. Суштина Стратегије представља израду Централног регистра – дигитализација повреда на раду, (лакших, тешких, повреда са смртним исходом, професионалних болести и болести у вези са радом), увођење Јединственог централног регистра повреда обезбиједио би бројне позитивне ефекте: брзу и ефикасну електронску стандардизовану пријаву повреда на раду, смањивање трошкова пријаве повреде на раду и доступност података о извору, узроку и осталим аспектима повреда на раду. Евиденција би, успостављањем базе података, дала могућност контроле запослених односно пријављених лица код послодаваца, те плаћање обавезних доприноса или осигурања за случај повреде на раду.


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!