Прихваћен је закључак предсједника Тана Пеулића да се до 15. децембра одржи поновни састанак

Прихваћен је закључак предсједника Тана Пеулића да се до 15. децембра одржи поновни састанак

Прихваћен је закључак предсједника Тана Пеулића да се до 15. децембра одржи поновни састанак