U Berlinu održan 15. Kongres Evropske konfederacije sindikata

U Berlinu održan 15. Kongres Evropske konfederacije sindikata
U Berlinu održan 15. Kongres Evropske konfederacije sindikata

U Berlinu je u periodu od 23-26. maja 2023. godine održan 15. Kongres Evropske konfederacije sindikata (ETUC). Na Kongresu je obilježeno 50 godina postojanja Evropske konfederacije sindikata, a obilježavanju ovog značajnog jubileja prisustvovala je predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić.

Na 15. Kongresu Evropske konfederacije sindikata u Berlinu delegatima su se obratili njemački kancelar Olaf Šolc, Evropski komesar za rad i socijalna prava Nikolas Šmit i  predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen.

Predsjednica Evropske komisije, Ursula fon der Lajen
Predsjednica Evropske komisije, Ursula fon der Lajen
Njemački kancelar Olaf Šolc
Njemački kancelar Olaf Šolc

Posljednji dan Kongresa je usvojen Berlinski manifest. Naime, već 50 godina Evropska konfederacija sindikata (ETUC) se bori za pravednu Evropu sa sigurnim poslovima, pristojnim platama, odličnim javnim uslugama, jednakošću za sve, demokratskim idealima i jakim radničkim pravima zasnovanim na kolektivnom pregovaranju i socijalnom dijalogu. Berlinski manifest predstavlja ambiciozan poziv na akciju za evropske sindikaliste i druge koji su posvećeni odbrani ovih ciljeva i poboljšanju životnog standarda, sindikalnih i ljudskih prava, kao i poštovanju radnika i njihovih zajednica. ETUC će u narednom periodu dati prioritet kolektivnom pregovaranju i socijalnom dijalogu, biti podrška sindikalnim kampanjama za realna povećanja plata, uključujući dostizanje nivoa plate za život i uzlaznu konvergenciju prihoda i radnih uslova širom Evrope, boriti se protiv svih oblika nesigurnog rada uz zabranu neplaćenog pripravničkog staža i zakonska prava na stalne ugovore i rad sa punim radnim vremenom,  boriti se protiv društvenog dampinga i prevare, zahtijevati snažniju akciju EU za eliminisanje rodnog jaza u platama, izvršiti pritisak na EU da zaštiti radna mjesta i prihode kroz odlučne mjere za rješavanje socijalne dimenzije krize troškova života i zaštitu i poboljšanje vrijednosti penzija,  boriti se protiv svakog ponovnog uvođenja štednje.

Evropski komesar za rad i socijalna prava Nikolas Šmit
Evropski komesar za rad i socijalna prava Nikolas Šmit

e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!