Štrajk u JU Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banjaluka u skladu sa Zakonom o štrajku

Štrajk u JU Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banjaluka u skladu sa Zakonom o štrajku
Štrajk u JU Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banjaluka u skladu sa Zakonom o štrajku

Najavljeni štrajk u JU Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banjaluka počeo je jutros u šest časova. Predstavnici Sindikalne organizacije Centra poručuju da je štrajk u skladu sa zakonom i da neće odustati od svojih zahtjeva. Predsjednica Sindikalne organizacije Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banjaluka Snježana Markić Stojaković podsjetila je novinare u Banjaluci da je odluka da stupe u štrajk donesena još 12. oktobra, a da je štrajk, kako je i najavljeno, počeo jutros.

„Štrajku su pristupili članovi sindikata. Odziv djece je bio jako mali. Smatramo da smo odluku o štrajku donijeli u skladu sa zakonom, nakon sastanka sa radnicima i roditeljima“, kaže Markić Stojaković.

Predsjednik Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske Dragan Gnjatić kaže da su tokom jučerašnjeg dana i večeri bili određeni pritisci, prinude i ucjene prema radnicima. Sa pravnicima i advokatima će razmotriti cijelu situaciju od sinoć i jutros, kao i dalje korake,  a tražiće i odgovornost pojedinaca. Podsjeća da su do juče političari prebacivali lopticu jedni na druge, a od sinoć praktično nastupaju zajedničkim snagama i to neka im, kako kaže, služi na čast. Poručuje da je sve to prljava igra, koja je radnike samo dodatno ujedinila.

„Određeni potezi osnivača i poslodavca koji su se dešavali u toku noći ne služe na čast ni jednima, ni drugima i vrlo prljavu igru igraju u smislu pritiska i prijetnji radnicima po vrtićima. Zakon o štrajku je jasan i precizan. Ova djelatnost ne spada u one koji imaju minimum procesa rada“, kaže Gnjatić.

Generalni sekretar Saveza sindikata Republike Srpske i pravnik Goran Stanković podsjeća da je pravo na štrajk Ustavom zagarantovano pravo radnika. Tvrdi i da je Sindikalna organizacija Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banjaluka donijela odluku o stupanju u štrajk u skladu sa Zakonom o štrajku, a odluka je ovjerena, protokolisana i na snazi je.

„Vidjeli ste sinoć i jutros da pojedinci koji nemaju kompetencije, stručnost, niti su ovlašteni da ocjenjuju i daju svoja tumačenja, kažu da je odluka o štrajku nezakonita. To apsolutno nije tačno i postoje nadležne institucije koje to jedino mogu da utvrde. Svi radnici Centra treba da znaju da sindikat stoji apsolutno uz njih, kako granski, tako i Savez sindikata Republike Srpske. Sve što je do sada urađeno je isključivo u skladu sa zakonom“, kaže Stanković.

Da je Centar djelatnost od opšteg interesa, onda bi imali Akt o minimalnom procesu rada. Međutim, ova javna ustanova pomenuti akt nema već 14 godina.

„To dovoljno govori da njihove tvrdnje nisu tačne, već da žele da zastraše radnike. Oni koji nisu stručni neka ne daju olako izjave u javnosti. Učestvovao sam u radnoj grupi kod izrade Zakona o štrajku i dobro znam kako smo precizirali određe odredbe. Predškolske ustanove i vaspitno obrazovne ustanove ne potpadaju pod obavezan minimum procesa rada“, tvrdi Stanković.

Predstavnici Sindikalne organizacije Centra uputili su novi poziv za pregovore kako osnivaču tako i poslodavcu. Vjeruju da će u toku dana doći do pregovora, ali i kvalitetnijih prijedloga, kako bi radnici ove javne ustanove mogli dostojanstveno na posao.


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!