Statistički podaci za septembar 2022. godine

Prosječna neto plata u Republici Srpskoj isplaćena u septembru 2022. godine iznosi 1.189 KM i veća je za 23,00 KM u odnosu na prosječnu neto platu isplaćenu u avgustu 2022. godine.

Sindikalna potrošačka korpa za septembar 2022. godine iznosi 2.316,83 KM i prosječna plata je pokriva sa 51,32 %. Sindikalna potrošačka korpa sadrži troškove za: prehranu, stanovanje i komunalne usluge, tekuće održavanje domaćinstva, odjeću i obuću, higijenu i njegu zdravlja, prevoz, obrazovanje i kulturu.

Po djelatnostima, prosječne neto plate, odnos plata i sindikalne potrošačke korpe i poređenje sa prethodnim mjesecom  je:

Evidentno je da su u posmatranom periodu prosječne plate po djelatnostima najviše su u sektoru Finansijske djelatnosti i djelatnosi osiguranja, u kojima  iznose 1.620,00 KM i više su za čak 5,40% u odnosu na avgustovsku platu, a najniže ponovo u djelatnosti Građevinarstva, gdje  iznose 872,00 KM i iste su više  za samo 0,46% u odnosu na prosječnu neto platu isplaćenu u avgustu 2022. godine u istoj djelatnosti.

Ukupne potrošačke cijene u septembru 2022. godine u odnosu na avgust 2022. godine više su za 1%, a po namjeni potrošnje :

 • Hrana i bezalkoholna pića – više su za 1,7%,
 • Alkoholna pića i duvan – nepromijenjeni,
 • Odjeća i obuća – više su za 3,7%,
 • Stanovanje, voda, električna energija i dr.energenti –više su za 1,3 %,
 • Namještaj, pokućstvo i redovno održavanje – više su za 0,6 %,
 • Zdravstvo – nepromijenjene,
 • Prevoz viši za 0,2 % ,
 • Komunikacije – više za 0,7 %,
 • Rekreacija i kultura – više su za 0,4%,
 • Obrazovanje – nepromijenjene,
 • Restorani i hoteli – više su za 0,2 %,
 • Ostala dobra i usluge – više su za 0,1 %.

* Korišteni podaci Zavoda za statistiku RS


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!