Статистички подаци за септембар 2019. године

Просјечна плата након опорезивања (нето плата) у Републици Српској исплаћена у септембру 2019. године износи 909,00 КМ и мања је за 1,00 КМ у односу на просјечну плату након опорезивања (нето плату) исплаћену у августу 2019. године.

Синдикална потрошачка корпа за септембар 2019. године износи 1.899,22 КМ и просјечна плата је покрива са 47,86%. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијену и његу здравља, превоз, образовање и културу.

По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом  је:

Просјечне плате по дјелатностима највише су у финансијским дјелатностима и дјелатности осигурања, гдје износе 1.426,00 КМ и веће су за 1,64% у односу на августовску плату, а најниже у грађевинарству и износе 631,00 КМ и веће су за 0,48%  у односу на просјечну плату након опорезивања (нето плату) исплаћену у августу 2019. године.

Укупне потрошачке цијене у септембру 2019. године у односу на август 2019. године веће су за 0,6%, а по намјени потрошње су:

 • Храна и безалкохолна пића – веће су за 0,6%.
 • Алкохолна пића и дуван – нису се мијењале.
 • Одјећа и обућа – веће су за 4,7%.
 • Становање, вода, електрична енергија и др. енергенти – веће су за 0,5%.
 • Намјештај, покућство и редовно одржавање – веће су за 0,3%.
 • Здравство – веће су за 0,3%.
 • Превоз – веће су за 0,5%.
 • Комуникације – нису се мијењале.
 • Рекреација и култура – мање су за 0,6%.
 • Образовање – нису се мијењале.
 • Ресторани и хотели – веће су за 0,3%.
 • Остала добра и услуге – веће су за 0,5%.

* Кориштени подаци Завода за статистику РС


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!