Статистички подаци за септембар 2018. године

Просјечна плата након опорезивања (нето плата) у Републици Српској исплаћена у септембру 2018. године износи 881,00 КМ и већа је за 29,00 КМ у односу на просјечну нето плату исплаћену у августу 2018. године.

Синдикална потрошачка корпа за септембар 2018. године износи 1.876,82 КМ и просјечна плата је покрива са 46,94%. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијену и његу здравља, превоз, образовање и културу.

По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом  је:

Просјечне плате по дјелатностима највише су у финансијским дјелатностима и дјелатности осигурања, гдје износе 1.421,00 КМ и мање су за 1,59% у односу на августовску плату, а најниже у административним и помоћним услужним дјелатностима и износе 589,00 КМ и веће су за 3,15% од просјечне нето плате исплаћене у августу 2018. године.

Укупне потрошачке цијене у септембру 2018. године у односу на август 2018. године веће су за 0,3%, а по намјени потрошње су:

 • Храна и безалкохолна пића – веће су за 0,2%.
 • Алкохолна пића и дуван – мање су за 0,1%.
 • Одјећа и обућа – веће су за 3,3%.
 • Становање, вода, електрична енергија и др. енергенти – веће су за 0,7%.
 • Намјештај, покућство и редовно одржавање – мање су за 0,2%.
 • Здравство – веће су за 0,3%.
 • Превоз – веће су за 0,8%.
 • Комуникације – нису се мијењале.
 • Рекреација и култура – мање су за 0,5%.
 • Образовање – нису се мијењале.
 • Ресторани и хотели – нису се мијењале.
 • Остала добра и услуге – мање су за 1,6%.

* Кориштени подаци Завода за статистику РС


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!