Статистички подаци за октобар 2019. године

Просјечна плата након опорезивања (нето плата) у Републици Српској исплаћена у октобру 2019. године износи 910,00 КМ и већа је за 1,00 КМ у односу на просјечну плату након опорезивања (нето плату) исплаћену у септембру 2019. године.

Синдикална потрошачка корпа за октобар 2019. године износи 1.912,87 КМ и просјечна плата је покрива са 47,57%. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијену и његу здравља, превоз, образовање и културу.

По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом  је:

Просјечне плате по дјелатностима највише су у финансијским дјелатностима и дјелатности осигурања, гдје износе 1.389,00 КМ и мање су за 2,59% у односу на септембарску плату, а најниже у грађевинарству и износе 637,00 КМ и веће су за 0,95%  у односу на просјечну плату након опорезивања (нето плату) исплаћену у септембру 2019. године.

Укупне потрошачке цијене у октобру 2019. године у односу на септембар 2019. године веће су за 1,2%, а по намјени потрошње су:

 • Храна и безалкохолна пића – мање су за 0,2%.
 • Алкохолна пића и дуван – мање су за 0,1%.
 • Одјећа и обућа – веће су за 1,6%.
 • Становање, вода, електрична енергија и др. енергенти – веће су за 9,1%.
 • Намјештај, покућство и редовно одржавање – мање су за 0,8%.
 • Здравство – веће су за 0,1%.
 • Превоз – мање су за 0,1%.
 • Комуникације – веће су за 0,1%.
 • Рекреација и култура – веће су за 1,1%.
 • Образовање – нису се мијењале.
 • Ресторани и хотели – нису се мијењале.
 • Остала добра и услуге – мање су за 0,5%.

* Кориштени подаци Завода за статистику РС


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!