Statistički podaci za maj 2023. godine

Prosječna neto plata u Republici Srpskoj isplaćena u mjesecu maju 2023. godine iznosi 1.280 KM i veća je za 15 KM u odnosu na prosječnu neto platu isplaćenu u mjesecu aprilu 2023. godine.

Sindikalna potrošačka korpa za mjesec maj 2023. godine iznosi 2.456,85 KM i prosječna plata je pokriva sa 52 %. Sindikalna potrošačka korpa sadrži troškove za: prehranu, stanovanje i komunalne usluge, tekuće održavanje domaćinstva, odjeću i obuću, higijenu i njegu zdravlja, prevoz, obrazovanje i kulturu.

Po djelatnostima, prosječne neto plate, odnos plata i sindikalne potrošačke korpe i poređenje sa prethodnim mjesecom prikazan  je u sledećoj tabeli:

Evidentno je da su u posmatranom periodu prosječne plate po djelatnostima najviše u sektoru Vađenje ruda i kamena, u kojem iznose 1.737 KM i iste su više za 10 % u odnosu na mjesec april, a najniže  u djelatnosti Građevinarstva, gdje  iznose 943  KM.

Prosječno isplaćena plata u prerađivačkojoj industriji manja je  za 17 KM u maju nego u aprilu ove godine, iako je prosječna plata isplaćena u Republici Srpskoj za mjesec maj porasla za 15KM u odnosu na predhodni mjesec, što znači da je do povećanja prosječne plate došlo povećanjem plata u drugim vanprivrednim djelatnostima.

Ukupan indeks potrošačkih cijena u Republici Srpskoj u mjesecu maju 2023. godine u odnosu na mjesec april  2023. godine niši je za 0,1%, a po namjeni potrošnje:

 • Hrana i bezalkoholna pića – viši za 0,1%,
 • Alkoholna pića i duvan – viši za 0,3%,
 • Odjeća i obuća – niši je za 1,4%,
 • Stanovanje, voda, električna energija i dr.energenti –viši za 0,4 %,
 • Namještaj, pokućstvo i redovno održavanje – viši za 0,3 %,
 • Zdravstvo – viši za 0,3 %,
 • Prevoz – niži za 2,0 % ,
 • Komunikacije –niši za 0,1 %,
 • Rekreacija i kultura – viši je za 0,2 %,
 • Obrazovanje – niži za 2,0 %,
 • Restorani i hoteli – viši za 0,6 %,
 • Ostala dobra i usluge – više za 0,7 %.

* Korišteni podaci Zavoda za statistiku RS


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!