Statistički podaci za maj 2022. godine

Prosječna neto plata u Republici Srpskoj isplaćena u maju 2022. godine iznosi 1.105 KM i veća je za 11,00 KM u odnosu na prosječnu neto platu isplaćenu u aprilu 2022. godine.

Sindikalna potrošačka korpa za maj 2022. godine iznosi 2.188,24 KM i prosječna plata je pokriva sa 50,50%. Sindikalna potrošačka korpa sadrži troškove za: prehranu, stanovanje i komunalne usluge, tekuće održavanje domaćinstva, odjeću i obuću, higijenu i njegu zdravlja, prevoz, obrazovanje i kulturu.

Po djelatnostima, prosječne neto plate, odnos plata i sindikalne potrošačke korpe i poređenje sa prethodnim mjesecom  je:

Prosječne plate po djelatnostima najviše su u Finansijskim djelatnostima i djelatnostima osiguranja, gdje iznose 1.537,00 KM i veće su za 3,64% u odnosu na aprilsku platu, a najniže u djelatnosti građevinarstva i iznose 816,00 KM i veće su za 1,75% u odnosu na prosječnu neto platu isplaćenu u aprilu 2022. godine.

Ukupne potrošačke cijene u maju 2022. godine u odnosu na april 2022. godine veće su za 1,5%, a po namjeni potrošnje su:

 • Hrana i bezalkoholna pića – veće su za 21,8%.
 • Alkoholna pića i duvan – veće su za 0,4%.
 • Odjeća i obuća – manje su za 6,2%.
 • Stanovanje, voda, električna energija i dr.energenti – veće su za 6,2%.
 • Namještaj, pokućstvo i redovno održavanje – veće su za 8,3%.
 • Zdravstvo – veće su za 0,2%
 • Prevoz – veće su za 31,2%.
 • Komunikacije – veće su za 1,0%.
 • Rekreacija i kultura – veće su za 6,3%.
 • Obrazovanje – veće su za 0,8%
 • Restorani i hoteli – veće su za 9,7%.
 • Ostala dobra i usluge – veće su za 5,0%.

* Korišteni podaci Zavoda za statistiku RS


NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!