Statistički podaci za jun 2021. godine

Prosječna plata nakon oporezivanja (neto plata) u Republici Srpskoj isplaćena u junu 2021. godine iznosi 994,00 KM i veća je za 13,00 KM u odnosu na prosječnu platu nakon oporezivanja (neto platu) isplaćenu u maju 2021. godine.

Sindikalna potrošačka korpa za jun 2021. godine iznosi 1.929,53 KM i prosječna plata je pokriva sa 51,51%. Sindikalna potrošačka korpa sadrži troškove za: prehranu, stanovanje i komunalne usluge, tekuće održavanje domaćinstva, odjeću i obuću, higijenu i njegu zdravlja, prevoz, obrazovanje i kulturu.

Po djelatnostima, prosječne neto plate, odnos plata i sindikalne potrošačke korpe i poređenje sa prethodnim mjesecom  je:

Prosječne plate po djelatnostima najviše su u finansijskim djelatnostima i djelatnosti osiguranja, gdje iznose 1.1472,00 KM i manje su za 2,84% u odnosu na majsku platu 2021.godine, a najniže u djelatnosti pružanja smještaja, pripreme i posluživanja hrane, hotelijerstvo i ugostiteljstvo i iznose 699,00 KM i veće su za 1,30% u odnosu na prosječne plate nakon oporezivanja (neto plate) isplaćenu u maju 2021. godine.

Ukupne potrošačke cijene u junu 2021. godine u odnosu na maj 2021. godine nisu se mijenjale, a po namjeni potrošnje su:

 • Hrana i bezalkoholna pića – nisu se mijenjale.
 • Alkoholna pića i duvan – manje su za 0,2%.
 • Odjeća i obuća – manje su za 3,0%.
 • Stanovanje, voda, električna energija i dr. energenti – veće su za 0,1%.
 • Namještaj, pokućstvo i redovno održavanje – veće su za 0,3%.
 • Zdravstvo – nisu se mijenjale.
 • Prevoz – veće su za 0,6%.
 • Komunikacije – manje su za 0,1%..
 • Rekreacija i kultura – veće su za 0,5%.
 • Obrazovanje – nisu se mijenjale.
 • Restorani i hoteli – veće su za 0,1%.
 • Ostala dobra i usluge – veće su za 0,6%.

* Korišteni podaci Zavoda za statistiku RS


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!