Статистички подаци за јун 2021. године

Просјечна плата након опорезивања (нето плата) у Републици Српској исплаћена у јуну 2021. године износи 994,00 КМ и већа је за 13,00 КМ у односу на просјечну плату након опорезивања (нето плату) исплаћену у мају 2021. године.

Синдикална потрошачка корпа за јун 2021. године износи 1.929,53 КМ и просјечна плата је покрива са 51,51%. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијену и његу здравља, превоз, образовање и културу.

По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом  је:

Просјечне плате по дјелатностима највише су у финансијским дјелатностима и дјелатности осигурања, гдје износе 1.1472,00 КМ и мање су за 2,84% у односу на мајску плату 2021.године, а најниже у дјелатности пружања смјештаја, припреме и послуживања хране, хотелијерство и угоститељство и износе 699,00 КМ и веће су за 1,30% у односу на просјечне плате након опорезивања (нето плате) исплаћену у мају 2021. године.

Укупне потрошачке цијене у јуну 2021. године у односу на мај 2021. године нису се мијењале, а по намјени потрошње су:

 • Храна и безалкохолна пића – нису се мијењале.
 • Алкохолна пића и дуван – мање су за 0,2%.
 • Одјећа и обућа – мање су за 3,0%.
 • Становање, вода, електрична енергија и др. енергенти – веће су за 0,1%.
 • Намјештај, покућство и редовно одржавање – веће су за 0,3%.
 • Здравство – нису се мијењале.
 • Превоз – веће су за 0,6%.
 • Комуникације – мање су за 0,1%..
 • Рекреација и култура – веће су за 0,5%.
 • Образовање – нису се мијењале.
 • Ресторани и хотели – веће су за 0,1%.
 • Остала добра и услуге – веће су за 0,6%.

* Кориштени подаци Завода за статистику РС


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!