Статистички подаци за август 2021. године

Просјечна плата након опорезивања (нето плата) у Републици Српској исплаћена у августу 2021. године износи 1025,00 КМ и већа је за 6,00 КМ у односу на просјечну плату након опорезивања (нето плату) исплаћену у јулу 2021. године.

Синдикална потрошачка корпа за август 2021. године износи 1.934,68 КМ и просјечна плата је покрива са 52,98%. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијену и његу здравља, превоз, образовање и културу.

По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом  је:

Просјечне плате по дјелатностима највише су у финансијским дјелатностима и дјелатности осигурања, гдје износе 1.501,00 КМ и мање су за 1,64% у односу на јулску плату 2021. године, а најниже у дјелатности пружања смјештаја, припреме и послуживања хране, хотелијерство и угоститељство и износе 743,00 КМ и веће су за 1,92% у односу на просјечне плате након опорезивања (нето плате) исплаћену у јулу 2021. године.

Укупне потрошачке цијене у августу 2021. године у односу на јули 2021. године веће су за 0,2, а по намјени потрошње су:

 • Храна и безалкохолна пића – веће су за 0,4%.
 • Алкохолна пића и дуван – веће су за 0,6%.
 • Одјећа и обућа – мање су за 1,8%.
 • Становање, вода, електрична енергија и др. енергенти – нису се мијењале.
 • Намјештај, покућство и редовно одржавање – веће су за 0,3%.
 • Здравство – веће су за 0,1%.
 • Превоз – веће су за 0,5%.
 • Комуникације – нису се мијењале.
 • Рекреација и култура – веће су за 0,6%.
 • Образовање – нису се мијењале.
 • Ресторани и хотели – нису се мијењале.
 • Остала добра и услуге – мање су за 0,2%.

* Кориштени подаци Завода за статистику РС


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!