Синдикална потрошачка корпа за април 2018. године 1883,17КМ

Синдикална потрошачка корпа за четворочлану породицу у Републици Српској,  у априлу 2018. године, коштала је 1883,17 КМ, коју је  просјечна исплаћена нето плата  у износу од 840,00 КМ, покривала  са свега 44,61 одсто.

Највише просјечне нето плате у априлу исплаћене су у области финансијске дјелатности и осигурања 1.352,00  КМ и биле су мање за 0,81 одсто у односу на мартовску плату,  а најниже у  угоститељству, 557,00 КМ.

Ниске просјечне нето плате у априлу 2018 године примили су  и радници у грађевинарству 561,00 КМ, затим у административним и помоћним услужним дјелатностима 566,00 КМ.

Просјечна априлска  плата запослених  области умјетности, забаве и рекреације износила је 573,00 КМ, у трговини  607,00,00 КМ, у дјелатности пословања некретнинама  630,00 КМ, затим у области саобраћаја и складиштења 632,00 КМ, те у прерађивачкој индустрији 660,00 КМ.

Наведене просјечне  нето плате исплаћене у априлу ове године,    покривале су трошкове синдикалне потрошачке корпе од 29,58 одсто до 35,05 одсто. Укупне потрошачке цијене у априлу  2018. године у односу на мартовске, биле су мање за 1,1 одсто, што је резултат преласка обрачуна потрошње струје са зимске на љетну тарифу.

Највише новца породице у Републици Српској у априлу,   трошиле су за набавку прехране 699,21 КМ,  за становање и комуналне услуге коштале су 568,87 КМ, док је за текуће одржавање домаћинства  требало издвојити 105,25 КМ. Одјећа и обућа  коштала је 138,54  КМ, хигијена и њега здравља 88,69 КМ, превоз 200,23 КМ, те образовање и култура 82,38 КМ.

Из наведених података јасно је да је   у Републици Српској  крајње вријеме да се потпишу Општи и грански колективни уговори, те да се повећају плате и побољша животни стандард свим радницима, а посебно радницима у привреди који су ствараоци новостворене вриједности и без којих нема динамичног економског развоја друштва.То би ублажило сталну миграцију школоване и радно-способне радне снаге која све више одлази на рад у иностранство.


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!