Састанак у ВЗ „ОРАО“ Бијељина

Састанак у ВЗ "ОРАО" Бијељина
Састанак у ВЗ "ОРАО" Бијељина

Дана 11.03.2020.године одрржани су састанци у предузећу ВЗ „ОРАО“ Бијељина са директором предузећа коме су присуствовали Биљана Марковић генерални директор, Драган Лонтос предсједник синдикалне организације и Тане Пеулић, предсједник Синдиката металске индустрије и рударства Републике Српске.

Директорица предузећа информисала је о тренутном стању и проблемима који су присутни у предузећу и предложила да заједно са синдикатом траже могуће рјешење изласка из насталог стања.

Након одржаног консултативног састанка одржан је заједнички састанак Синдикалног одбора са руководством предузећа на коме је поднесена комплетна информација од стране директорице о стању у предузећу и могућим рјесењима изласка из насталог стања.

Радницима су у јануару мјесецу исплаћене двије плате чиме су извршене исплате свих плата за 2019. годину, проблем је обезбеђења здравствене заштите због неуплаћеног дијела доприноса, проблем трансакције новца када се уплате средства по фактурама и траје неколико дана, било је проблема и око обезбеђења посла у 2019. години.

На основу исцрпне информације од стране директорице и њених сарадника као и приједлога мјера изласка из насталог стања уз изузетно озбиљну и квалитетну расправу закључено је: да се јануарска плата исплати у року од три дана, да се са фондом здравства договори начин обезбеђења здравствене заштите за све запослене раднике, да се заврше потписи усаглашени уговори за производњу и друго.

Приједлог мјера је једногласно прихваћен уз опредељење да се сви запослени додатно ангажују на извршавању свих зацртаних задатака, а у циљу стабилизације стања у предузећу и што бољих пословних резултата и бољег материјалног положаја запослених.


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!