Sastanak u VZ „ORAO“ Bijeljina

Sastanak u VZ "ORAO" Bijeljina
Sastanak u VZ "ORAO" Bijeljina

Dana 11.03.2020.godine odrržani su sastanci u preduzeću VZ „ORAO“ Bijeljina sa direktorom preduzeća kome su prisustvovali Biljana Marković generalni direktor, Dragan Lontos predsjednik sindikalne organizacije i Tane Peulić, predsjednik Sindikata metalske industrije i rudarstva Republike Srpske.

Direktorica preduzeća informisala je o trenutnom stanju i problemima koji su prisutni u preduzeću i predložila da zajedno sa sindikatom traže moguće rješenje izlaska iz nastalog stanja.

Nakon održanog konsultativnog sastanka održan je zajednički sastanak Sindikalnog odbora sa rukovodstvom preduzeća na kome je podnesena kompletna informacija od strane direktorice o stanju u preduzeću i mogućim rjesenjima izlaska iz nastalog stanja.

Radnicima su u januaru mjesecu isplaćene dvije plate čime su izvršene isplate svih plata za 2019. godinu, problem je obezbeđenja zdravstvene zaštite zbog neuplaćenog dijela doprinosa, problem transakcije novca kada se uplate sredstva po fakturama i traje nekoliko dana, bilo je problema i oko obezbeđenja posla u 2019. godini.

Na osnovu iscrpne informacije od strane direktorice i njenih saradnika kao i prijedloga mjera izlaska iz nastalog stanja uz izuzetno ozbiljnu i kvalitetnu raspravu zaključeno je: da se januarska plata isplati u roku od tri dana, da se sa fondom zdravstva dogovori način obezbeđenja zdravstvene zaštite za sve zaposlene radnike, da se završe potpisi usaglašeni ugovori za proizvodnju i drugo.

Prijedlog mjera je jednoglasno prihvaćen uz opredeljenje da se svi zaposleni dodatno angažuju na izvršavanju svih zacrtanih zadataka, a u cilju stabilizacije stanja u preduzeću i što boljih poslovnih rezultata i boljeg materijalnog položaja zaposlenih.