Saopštenje za javnost Saveza sindikata Republike Srpske

Saopštenje za javnost Saveza sindikata Republike Srpske
Saopštenje za javnost Saveza sindikata Republike Srpske

Napuštanje Saveza sindikata Republike Srpske od strane pojedinaca iz Sindikata uprave RS nije i ne može ugroziti funkcionisanje i djelovanje većinske i reprezentativne organizacije radnika na nivou Srpske.

Analizom stanja na terenu u narednim danima će biti utvrđeno koliko je članova Sindikata uprave RS zaista zainteresovano da napusti Savez sindikata RS, u odnosu na ono šta tvrdi rukovodstvo ove grane.

Savez sindikata RS smatra da je rukovodstvo Sindikata uprave RS  donijelo ishitrenu i  lošu odluku za njih same, a najveći rizik i štetu snosiće radnici zaposleni u upravi, pred kojima se narušavaju osnovni principi sindikalizma – radnička masovnost i solidarnost, zbog čega dolazi do usitnjavanja sindikalnih organizacija, a samim tim i opadanja njihove moći.

Takođe, simptomatično je da je odluka rukovodstva Sindikata uprave RS donesena bez konsultacija sa sindikalnim članstvom i bez rasprava sa sindikalnim organizacijama u okviru ove grane.

Skupština Sindikata uprave RS održana je pod velom tajnosti i sa potpunom zabranom prisustva javnosti, kako medija, tako i onih u čije je ime odluka donijeta.

Iskustva sindikata u najbližem okruženju, ali i u regionu pokazuju da je sindikalni avanturizam opasan i utopistički i takvi sindikati brzo nestaju sa sindikalne scene, a radnici koji su slijedili taj put, ostaju nezaštićeni, neorganizovani i prepušteni sebi.

Savez sindikata RS i njegove članice nastaviće nesmetano svoj rad i bezrezervnu borbu za prava radnika i poboljšavanje njihovog položaja.

Pozivamo sve članove sindikata na jedinstvo i solidarnost, jer je moć sindikata u njihovim rukama.

Preuzmite dokument u cjelosti


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!