Reaktivirani Aktiv mladih i Aktiv žena Sindikata finansijskih organizacija RS

Reaktivirani Aktiv mladih i Aktiv žena Sindikata finansijskih organizacija RS
Reaktivirani Aktiv mladih i Aktiv žena Sindikata finansijskih organizacija RS

U Domu sindikata u Banjaluci je u srijedu, 22. marta 2023.godine, nakon kraće pauze, održan prvi sastanak Aktiva mladih i Aktiva žena Sindikata finansijskih organizacija Republike Srpske. Za predsjednicu Aktiva žena izabrana je Dragana Macan iz Agencije za bankarstvo Republike Srpske, dok je za predsjednika Aktiva mladih izabran Rajko Tešanović iz Adiko banke. Nakon održanih sastanaka je zaključeno  da se u narednom periodu radi na dodatnom unapređenju i edukaciji članstva ovog Sindikata, kako bi  aktivno djelovali na zaštiti i afirmaciji ukupnog društvenog položaja ove populacije.


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!