Радници, обратите пажњу на обрачун плате!

Радници, обратите пажњу на обрачун плате!
Радници, обратите пажњу на обрачун плате!

Од јануара мјесеца најнижа плата у Републици Српској, Одлуком Владе Републике Српске, за 2024. годину износи 900 КМ у нето износу. Подсјећамо раднике Републике Српске да Закон о раду Републике Српске јасно дефинише да радник у Српској остварује право на бруто плату у складу са законом и колективним уговором. Бруто плата, која је власништво радника, састоји се од основне плате и увећања платa прописаних Законом о раду, колективним уговором и уговором о раду, пореза на доходак и доприноса. Послодавац са радником може само уговорити плату у бруто износу. Законом о доприносима јасно је дефинисано и да збирна стопа доприноса износи 31% на бруто износ.  Законом о порезу на доходак РС је прописао да порески обвезник пореза на лична примања има право на основни лични одбитак у износу од 12.000 КМ годишње од пореске основице (1.000 КМ мјесечно).

Уколико радник у Српској прима најнижу плату у нето износу од 900 КМ, његова бруто плата је 1.344,26 КМ. Од наведеног износа 416,72 КМ чине доприноси. Важно је подсјетити раднике да се доприноси дијеле у четири категорије: допринос за пензијско и инвалидско осигурање, за здравствено осигурање, допринос за дјечију заштиту и за осигурање од незапослености. Када се наведени износ од 416,72 КМ  расподјели, то значи да 248,69 КМ иде у ПИО; 137,11 КМ за здравствену заштиту; 22,85 КМ износи допринос за дјечију заштиту, док 8,07 КМ чини допринос за осигурање од незапослености. Сав новац је власништво радника и њега даље, из поменутих фондова, користе радници Републике Српске. Фонд ПИО РС, као што је познато исплаћује пензије и њих нико не даје пензионерима, већ су те пензије током радног вијека зарађене, као што је и свака плата коју послодавац исплати свом раднику, зарађена. Од доприноса који се уплаћују за здравствену заштиту радници користе здравствене услуге, примају накнаду плате за вријеме боловања, а женама које чувају трудноћу и радницима обољелим од малигних обољења, који су на боловању више од мјесец дана, нето плату у пуном износу обезбјеђује Фонд здравстевног осигурања РС. Од новца који иде у Фонд за дјечију заштиту, између осталог, у потпуности се финансира породиљско одсуство. Од доприноса за осигурање од незапослености исплаћују се новчане накнаде за вријеме незапослености, на које радници имају право уколико остану без посла, не својом кривицом.

У Буџет Републике Српске директно иду порези, који на најнижу плату износе 27,54 КМ, по раднику, зато што је износ од 1.000 КМ бруто, неопорезив.

Једина грана у привреди, која има значајне олакшице и плаћа најмање доприносе јесте грана текстила, коже и обуће.  Послодавац ће у овој грани на  износ најниже плате од 1.054,48 КМ у бруто износу порезе и доприносе платити 154,48 КМ, односно 289,78 КМ мање у односу на све остале послодавце у Српској. Исти износ од 154,48 КМ пореза и доприноса послодавци у овој грани плаћају за плате до 1.260,00 КМ у нету. То значи да ће на нето износ плате од 1.260,00 КМ послодавац у грани текстила, коже и обуће, платити  488,65 КМ мање пореза и доприноса, у односу на остале послодавце у Српској. За све плате изнад овог износа, послодавци обрачунавају и уплаћују редовне порезе и доприносе.

Подсјећамо да је од почетка 2022. године, посљедњим измјенама Закона о раду, дефинисано да је послодавац дужан да раднику уручи писмени обрачун плате (платну листу са свим елементима од којих се састоји плата и остале накнаде), односно да је у случају ако то не учини, предвиђена санкција у  виду новчане казне у износу од 2.000 до 12.000 КМ. Платна листа има снагу извршне судске исправе.

Позивамо још једном све раднике у Републици Српској да обрате пажњу на исплату јануарске плате, да обрате пажњу на своју платну листу и да се, уколико имају било какву недоумицу, обрате Савезу сидниката Републике Српске. Подсјећамо да најнижу плату у Српској, која је заштитна категорија, требају примати искључиво НК радници. На износ најниже плате, радницима мора бити уплаћен топли оброк (уколико послодавац не припрема топли оброк) и остале накнаде и обрачунат минули рад. 


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!