Radnici Fabrike cijevi “ Unis “ Derventa prekinuli štrajk

Radnici Fabrike cijevi " Unis " Derventa prekinuli štrajk
Radnici Fabrike cijevi " Unis " Derventa prekinuli štrajk

Predsjednik sindikalne organizacije Fabrike vijevi “ Unis “ Derventa Radosava Milenković, predsjednik štrajkačkog odbora Branko Rauković, predsjednik Sindikata metalske industrije i rudarstva RS Tane Peulić, te generalni direktor preduzeća Dušan Živković i član Upravnog odbora Zoran Simikić, potpisali su danas Protokol o sporazumnom rješenju štrajkačkih zahtjeva čime je prekid rada i zvanično završen.

Protokolom je definisano na koji način će uprava preduzeća ispunjavati štrajkačke zahtjeve.

Do 31. januara obećana je isplata novembarske plate i doprinosa za jul i avgust prethodne godine, a izmiriće i sva dugovanja prema radniku koji je prvi stekao uslove da bude penzionisan. Do tog datuma uprava se obavezala isplatiti i zaostala dugovanja po osnovu troškova prevoza, te da osigura zdravstvenu zaštitu zaposlenim.

“ Ako ova obećanja ne budu ispunjena, mi ćemo 31. januara obustaviti rad i stupiti u štrajk glađu “ , poručila je predsjednik sindikalne organizacije Radosava Milanković.

Prema potpisanom Protokolu, uprava Fabrike cijevi “ unis “ Derventa obećala je da će do kraja aprila ove godine biti izmirena sva zaostala dugovanja prema zaposlenima.

Rukovodstvo preduzeća je obećalo da će ovoga puta sve dogovoreno biti i ispoštovano i da će im u tome pomoći sklapanje ugovora sa jednom kompanijom iz Rusije.

“ Pregovori u vezi sa potpisivanjem ugovora sa ruskim partnerom su u završnoj fazi. Očekujemo da već u toku sedmice taj dokument bude potpisan. Time ćemo sve pogone staviti u funkciju i omogućiti nesmetano funkcionisanje fabrike, a time i redovne isplate radnicima “ , kazao je direktor Dušan Živković.

Predsjednik sindikata metalske industrije i rudarstva Republike Srpske Tane Peulić poručio je menadžmentu i zaposlenima da ispune odredbe potpisanog Protokola kako je to i potpisano s jedne strane, a s druge strane pozvao radnike na jedinstvo i izvršavanje radnih zadataka kako bi se stvorile pretpostavke za obezbjeđivanje kontinuirane proizvodnje a samim tim bi se stvorili uslovi za opstanak preduzeća i očuvanje radno – pravnog statusa radnika.


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!