Prva Konferencija: „Učitelj za bolju budućnost Srpske“

Prva Konferencija: „Učitelj za bolju budućnost Srpske“
Prva Konferencija: „Učitelj za bolju budućnost Srpske“

Sindikat obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske već duži period upozorava i zahtijeva od Vlade Republike Srpske da se završi izjednačavanje plata zaposlenih u sektoru obrazovanja sa platama drugih korisnika budžeta u Republici Srpskoj.  Vlada Republike Srpske je imala obavezu iz Memoranduma o zajedničkim mjerama koji je potpisan između Saveza sindikata Republike Srpske i Vlade Republike Srpske, da u trogodišnjem periodu ( 2019-2022) izjednači platne koeficijente, odnosno plate zaposlenih, iz sektora obrazovanja, nauke i kulture  VSS sa odgovarajućim  koeficijentima  VSS u javnoj upravi Republike Srpske.

Platni koeficijenti zaposlenih u obrazovanju, nauci i kulturi su izjednačeni sa platnim koeficijentima u javnoj upravi u svim stručnim spremama, osim kod VSS. Zaposleni  u obrazovanju, nauci i kulturi  sa VSS imaju mnogo manju platu od radnika VSS  u javnoj upravi, a to nominalno  iznosi preko 300 KM.

Konferencija „Učitelj za bolju budućnost Srpske“, koja je održana 5. oktobra 2022. godine u Banjaluci, na kojoj su učestvovali najodgovorniji ljudi u sektoru obrazovanja, (predsjednik Sindikata ONK Republike Srpske Dragan Gnjatić, ministar prosvjete i kuture Republike Srpske Natalija Trivić, ministar za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske Srđan Rajčević, direktor Pedagoškog zavoda Republike Srpske Predrag Damjanović) nakon dva panela koja su fokusirala poziciju radnika, učitelja u sektoru obrazovanja je jasno pokazala da je to nepravda koja mora biti  ispravljena u narednom periodu, odnosno da od pozicije i vrednovanja rada zaposlenih u sektoru obrazovanja, nauke i kulture zavisi ne samo kvalitet obrazovanja, primarno, već i  razvoj Republike Srpske.

 Dobra motivacija i dobri uslovi rada sigurna su budućnost Republike Srpske, ako govorimo o sektoru obrazovanja. Stanje u obrazovanju je loše u odnosu na javnu upravu, koja se kao i obrazovanje, finansira iz budžeta Republike Srpske i to radnici, članovi Sindikata ONK  Republike Srpske neće više da trpe.

ZAKLJUČCI:

 1. Sindikat obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske od Vlade Republike Srpske  i resornih ministarstava  zahtijeva da ispoštuju  odredbe iz potpisanog Memoranduma o  zajedničkim mjerama kojima je predviđeno da se „izvrši analiza plata radnika VSS u obrazovanju i kulturi sa platama radnika VSS u drugim oblastima javne uprave, te izradi plan izjednačavanja plata od 2019. do 2022. godine“.
  Sindikat ONK  Republike Srpske traži povećanje primanja  za sve  zaposlene u oblasti obrazovanja i kulture Republike Srpske.
  Da bi do ovoga došlo  potrebno je predvidjeti odgovarajuća novčana sredstva u budžetu Republike Srpske za narednu godinu.
 2. Ukoliko Vlada Republike Srpske ne ispoštuje važeće odredbe Memoranduma o izjednačavanju platnih koeficijenata Sindikat ONK Republike Srpske će predložiti novi Memorandum ministru prosvjete i kulture Republike Srpske i ministru za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske, sa Prijedlogom kako izjednačiti plate zaposlenih u obrazovanju sa javnom upravom u najkraćem realnom roku.
 3. Od predsjednika i Republičkog odbora Sindikata ONK Republike Srpske se zahtijeva da u pregovorima sa resornim ministrima u Vladi Republike Srpske,  argumenatima, činjenicama i analizom ispregovaraju Memorandum, koji mora biti prihvaćen i primijenjen.
 4. Od predsjednika i Republičkog odbora Sindikata ONK Republike Srpske se traži da u Programu rada za naredni period, Memorandum bude na prvom mjestu, da se prati njegova realizacija i na vrijeme reaguje, ukoliko bude odstupanja od strane resornih ministara, odnosno Vlade Republike Srpske.
  Od predsjednika i Republičkog odbora  Sindikata ONK Republlike Srpske se traži da o tome informišu Skupštinu.
 5. Sindikat ONK Republike Srpske traži od resornih ministarstava da predstavnici Sindikata učestvuju u izradi svih zakonskih i podzakonskih akata.  Da jednom godišnje izvješatava o učešću predstavnika Sindikata ONK  Republike Srpske  u izradi zakonskih i podzakonskih akata.
  Od predsjednika i Republičkog odbora  Sindikata ONK Republlike Srpske se traži da izvjeste  Skupštinu o učešću predstavnika sindikata u izradi zakonskih i podzakonskih akata sa resornim ministarstvima.
  Sindikat ONK Republike Srpske  mora na vrijeme reagovati i predlagati stavove i zaključke koji su bitni za zaposlene  u oblasti obrazovanja i kulture koji bi trebali biti sasatavni dio zakonskih rješenja, pravilnika i uputstava.
 6. Od resornih ministara zahtijevati da predstavnici Sindikata ONK Republike Srpske  budu imenovani u svaku radnu grupu koja se bavi i čiji je zadatak da mijenja odnose u sektoru obrazovanja, bez obrzira da li se radi o strateškim dokumentima, zakonima, pravilnicima, upustvima i odlukama.
 7. Od predsjednika i Republičkog odbora Sindikata ONK Republike Srpske se traži da do kraja godine budu predložene mjere za trogodišnji period, kako sačuvati radna mjesta u obrazovanju, odnosno kako zaposliti radnike u obrazovanju, da bi se izbjegao bilo kakav višak u ovoj oblasti.
 8. Od predsjednika i Republičkog odbora Sindikata ONK Republike Srpske se traži da se najmanje u dva mjeseca održi zvaničan sastanak sa poslodavcima, konkretno ministrom prosvjete i kulture Republike Srpske i ministrom za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske, s ciljem razmjene informacija, uvažavanje prijedloga Sindikata ONK Republike Srpske  i popravljanja uslova rada zaposlenih u sektoru obrazovanja.
 9. Od predsjednika i Republičkog odbora  Sindikata ONK  Republike Srpske, nakon analize održane Konferencije „Učitelj za bolju budućnost Srpske“ se zahtijeva da se makar jednom godišnje održi tematska konferencija, koja bi se bavila pitanjima koja su u toj godini bitna i aktuelna za zaposlene u predškolskom, osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju.

PREDSJEDNIK
Dragan Gnjatić s.r


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!