Проширени састанак синдикалног одбора а.д. Рудник боксита Сребреница

Проширени састанак синдикалног одбора а.д. Рудник боксита Сребреница
Проширени састанак синдикалног одбора а.д. Рудник боксита Сребреница

У просторијама а.д. Рудник боксита Сребреница је 26.03.2019. године одржан проширени састанак синдикалног одбора предузећа коме су присуствовали и предсједник Синдиката металске индустрије и рударства Републике Српске Тане Пеулић и повјереник за синдикалну канцеларију Сребреница Милан Јовановић.

На састанку је предсједник синдикалне организације Раде Грујчић упознао присутне са стањем у предузећу, те о проблему неисплаћених 5 плата за раднике предузећа. Након дискусије донесен је закључак да се Управном одбору предузећа упути захтјев за рјешавање следећих питања:

  1. Питање динамике исплате заосталих плата запосленима,
  2. Питање обезбјеђивања почетка процеса производње у овој години,
  3. Одржавање састанка са већинским власником капитала, на коме би рјешили сва питања од егзистенцијалног значаја за раднике предузећа.

Синдикални одбор тражи од Управног одбора предузећа да ријеши горе наведене захтјеве, јер се радници предузећа вишемјесечним кашњењем исплате плата налазе на рубу егзистенције, те да о томе обавијести синдикални одбор предузећа писаним путем у року од најдуже 10 дана.

У случају да Управни одбор не ријеши горе изнесене захтјеве у наведеном року, синдикална организација ће предузети све законима дозвољене активности у заштити права радника, укључујући и подношење кривичних пријава против руководства предузећа.


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!