Представници Савеза синдиката РС у предузећу „Колектор ЦЦЛ“

Представници Савеза синдиката РС у предузећу „Колектор ЦЦЛ“
Представници Савеза синдиката РС у предузећу „Колектор ЦЦЛ“

У Српцу је у петак, 08. новембра 2019. године одржана сједница Синдикалне организације „Колектор ЦЦЛ“. Синдикалној организацији присуствовали су Тане Пеулић, предсједник Синдиката металске индустрије и рударства Републике Српске, сви чланови Синдикалне организације, радници који су заинтересовани за учлањење у синдикат, Борис Петровић, руководилац производње у поменутом предузећу и Горан Савановић, извршни секретар Савеза синдиката РС за Регионални центар Бања Лука. Тема састанка била је стање у предзећу, као и права и обавезе чланова синдиката.

Борис Петровић, руководилац производње, информисао је присутне о стању у радној јединици и истакао да се сва права предвиђена Правилником о раду и Законом о раду у цјелости поштују. Подржао је рад Синдикалне организације и виших органа Савеза синдиката Републике Српске и истакао да нема никаквих сметњи да сви радници који желе да се учлане у синдикат, то и учине.
Тане Пеулић, предсједник Синдиката металске индустрије и рударства РС и Горан Савановић, извршни секретар Савеза синдиката РС су упознали чланство о њиховим правима и обавезама и свему што они као синдикална организација могу остварити путем гранског синдиката, Савеза синдиката и стручних служби.

Позвали су све заинтересоване да се учлане у синдикат и да створе јаку и јединствену синдикалну организацију која може да ријеши сва питања везана за рад и заштиту права радника из рада и по основу рада.


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!