Predstavnici Saveza sindikata RS u preduzeću „Kolektor CCL“

Predstavnici Saveza sindikata RS u preduzeću „Kolektor CCL“
Predstavnici Saveza sindikata RS u preduzeću „Kolektor CCL“

U Srpcu je u petak, 08. novembra 2019. godine održana sjednica Sindikalne organizacije „Kolektor CCL“. Sindikalnoj organizaciji prisustvovali su Tane Peulić, predsjednik Sindikata metalske industrije i rudarstva Republike Srpske, svi članovi Sindikalne organizacije, radnici koji su zainteresovani za učlanjenje u sindikat, Boris Petrović, rukovodilac proizvodnje u pomenutom preduzeću i Goran Savanović, izvršni sekretar Saveza sindikata RS za Regionalni centar Banja Luka. Tema sastanka bila je stanje u predzeću, kao i prava i obaveze članova sindikata.

Boris Petrović, rukovodilac proizvodnje, informisao je prisutne o stanju u radnoj jedinici i istakao da se sva prava predviđena Pravilnikom o radu i Zakonom o radu u cjelosti poštuju. Podržao je rad Sindikalne organizacije i viših organa Saveza sindikata Republike Srpske i istakao da nema nikakvih smetnji da svi radnici koji žele da se učlane u sindikat, to i učine.
Tane Peulić, predsjednik Sindikata metalske industrije i rudarstva RS i Goran Savanović, izvršni sekretar Saveza sindikata RS su upoznali članstvo o njihovim pravima i obavezama i svemu što oni kao sindikalna organizacija mogu ostvariti putem granskog sindikata, Saveza sindikata i stručnih službi.

Pozvali su sve zainteresovane da se učlane u sindikat i da stvore jaku i jedinstvenu sindikalnu organizaciju koja može da riješi sva pitanja vezana za rad i zaštitu prava radnika iz rada i po osnovu rada.


Najvažnije aktivnosti Saveza sindikata Republike Srpske u borbi za radnička prava