Потписивање Уговора о организовању пензијског плана Владе Републике Српске за све запослене чије се плате финансирају из буџета Републике Српске

Потписивање Уговора о организовању пензијског плана Владе Републике Српске за све запослене чије се плате финансирају из буџета Републике Српске
Потписивање Уговора о организовању пензијског плана Владе Републике Српске за све запослене чије се плате финансирају из буџета Републике Српске

Влада Републике Српске је на 26. сједници, одржаној 27.06.2019. године разматрала и усвојила Информацију радне групе о потреби организовања пензијског плана за запослене код корисника буџетских средстава Републике Српске.

Закључком, Влада Републике Српске задужила је сва министарства и друге кориснике буџетских средстава Републике Српске да припреме и учине све неопходне радње да би Влада Републике Српске, као организатор пензијског плана, приступила доношењу одлуке о организовању пензијског плана за све запослене чије се плате финансирају из буџета Републике Српске. Уједно, Влада Републике Српске је задужила генерални секретаријат Владе да у сарадњи са Европским добровољним пензијским фондом утврди текст и потпише Уговор о организовању пензијског плана за све запослене чије се плате финансирају из буџета Републике Српске, најкасније до 01.12.2019. године, те за потписивање Уговора овлаштен је др Синиша Каран, Генерални секретар Владе Републике Српске.

Такође, Влада је задужила Министарство финансија да у Буџету за 2020. годину планира средства у износу од 20,00 КМ пензијског доприноса мјесечно за сваког запосленог на неодређено вријеме, чија се плата финансира из буџета Републике Српске.

И на крају, Влада Републике Српске је изразила опредјељење да путем надлежних министарстава максимално подржи слична опредјељења код свих јединица локалне самоуправе, ванбуџетских фондова, те јавних здравствених установа, које буду, у оквиру својих могућности, доносили одлуке о организовању пензијскх планова.

С тим у вези, Влада Републике Српске ћа на сједници која ће бити одржана у четвртак, 18.07.2019. године, донијети Одлуку о организовању пензијског плана Владе Републике Српске.

За петак, 19.07.2019. године у 13:00 часова, у згради Владе Републике Српске планирано је потписивање Уговора о приступању Европском добровољном пензијском фонду, те потписивање Уговора о организовању пензијског плана Владе Републике Српске за све запослене чије се плате финансирају из буџета Републике Српске.

Уговор о организовању пензијског плана Владе Републике Српске планирано је да потпишу представник Владе Републике Српске (др Синиша Каран), те представници:

  • Синдиката образовања, науке и културе (Драган Гњатић),
  • Синдиката правосуђа (Синиша Петровић),
  • Синдиката локалне самоуправе, управе и јавних служби (Бранко Зеленовић),
  • Синдиката радника унутрашњих послова (Аница Јондић).

е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!