Потписан Појединачни колективни уговор у предузећу Метално а.д.Зворник

Потписан појединачни колективни уговор у предузећу Метално а.д.Зворник
Потписан појединачни колективни уговор у предузећу Метално а.д.Зворник

Дана 03. 02. 2021. године у предузећу МЕТАЛНО а.д .Зворник одржани су преговори између директора предузећа и представника синдиката. Преговорима су присуствовали Данко Јовановић, директор предузећа, Горица Недић извршни директор,  Љубинко Мијић, предсједник синдиката предузећа и Тане Пеулић ,предсједник Синдиката металске индустрије и рударсвта Републике Српске.

Тема преговора била је усаглашавање и потписивање Колективног уговора за запослене у; МЕНТАЛНО а.д. Зворник.  Директор предузећа је упознао присутне о стању у предузећу и истакао да се редовно исплаћују бруто плате, обезбијеђени топли оброк, превоз, ХТЗ опрема, уређена процјена ризика и предузеће ради и привређује у складу са свим законским прописима.

Тане Пеулић, предсједник Синдиката металске индустрије и рударства Републике Српске упознао је присутне о ​​организацији Савеза Синдиката Републике Српске, и организацији гранског синдиката металске индустрије и рударства Републике Српске и изразио задовољство да се у предузећу испуњавају сви законски прописи и услови према запосленим радницима.  Упознао је присутне о ​​потреби потписивања појединачног колективног уговора што су присутни и прихватили.  Након упознавања прешло се на усаглашавање истог.

Након коректних расправа усаглашен је Колективни уговор у коме су регулисана права радника, плате и друга примања, регрес за годишњи одмор, минули рад и друго. Потписан је усаглашен Колективни уговор и исти се примењује од 01. 01. 2021.године.


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!