Potpisan Pojedinačni kolektivni ugovor u preduzeću Metalno a.d.Zvornik

Potpisan pojedinačni kolektivni ugovor u preduzeću Metalno a.d.Zvornik
Potpisan pojedinačni kolektivni ugovor u preduzeću Metalno a.d.Zvornik

Dana 03. 02. 2021. godine u preduzeću METALNO a.d .Zvornik održani su pregovori između direktora preduzeća i predstavnika sindikata. Pregovorima su prisustvovali Danko Jovanović, direktor preduzeća, Gorica Nedić izvršni direktor,  Ljubinko Mijić, predsjednik sindikata preduzeća i Tane Peulić ,predsjednik Sindikata metalske industrije i rudarsvta Republike Srpske.

Tema pregovora bila je usaglašavanje i potpisivanje Kolektivnog ugovora za zaposlene u; MENTALNO a.d. Zvornik.  Direktor preduzeća je upoznao prisutne o stanju u preduzeću i istakao da se redovno isplaćuju bruto plate, obezbijeđeni topli obrok, prevoz, HTZ oprema, uređena procjena rizika i preduzeće radi i privređuje u skladu sa svim zakonskim propisima.

Tane Peulić, predsjednik Sindikata metalske industrije i rudarstva Republike Srpske upoznao je prisutne o ​​organizaciji Saveza Sindikata Republike Srpske, i organizaciji granskog sindikata metalske industrije i rudarstva Republike Srpske i izrazio zadovoljstvo da se u preduzeću ispunjavaju svi zakonski propisi i uslovi prema zaposlenim radnicima.  Upoznao je prisutne o ​​potrebi potpisivanja pojedinačnog kolektivnog ugovora što su prisutni i prihvatili.  Nakon upoznavanja prešlo se na usaglašavanje istog.

Nakon korektnih rasprava usaglašen je Kolektivni ugovor u kome su regulisana prava radnika, plate i druga primanja, regres za godišnji odmor, minuli rad i drugo. Potpisan je usaglašen Kolektivni ugovor i isti se primenjuje od 01. 01. 2021.godine.


Najvažnije aktivnosti Saveza sindikata Republike Srpske u borbi za radnička prava